Functie AANG.DUUR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchAANG.DUUR

Geeft de aangepaste Macaulay's duur van een waardepapier terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

AANG.DUUR(afrekeningsdatum; vervaldatum; rente; opbrengst; frequentie; basis)

afrekeningsdatum: de afrekenings- (aankoop) datum van de obligatie.
vervaldatum: de verval- (afschrijvings) datum van de obligatie.
rente: de (jaarlijkse) rentekoers van de obligatie.
opbrengst: het (jaarlijkse) rendement van de obligatie.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: is het kalendersysteem dat moet worden gebruikt. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Echte aantal dagen in maanden, echte aantal dagen in het jaar
2 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Echte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen


Deze functie geeft de 'aangepaste Macaulay's duur van een waardepapier terug, wat een meting is van prijsgevoeligheid en rentegevoeligheid. Het geeft terug:
Macaulay's_duur / (1 + opbrengst/frequentie)
De Macaulay's duur wordt teruggegeven door de functie DUUR_ADD. Zie die beschrijving voor meer details.

Voorbeeld:

AANG.DUUR("28-02-2008"; "31-08-2010"; 5%; 6%; 2; 0)

geeft bij benadering 2,33 jaar terug.

Problemen:

  • Deze functie gebruikt JAAR.DEEL in de berekening. Er zijn kleine onnauwkeurigheden (zowel in Calc als in Excel) in JAAR.DEEL bekend.

Zie ook

Personal tools