NL/Documentation/How Tos/Calc: Functies voor complexe getallen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Lijst met functies voor complexe getallen in Calc

Complexe getallen zijn een wiskundig concept en hebben een echt (reëel) en een denkbeeldig deel. In Calc worden zij weergegeven als tekst, bijvoorbeeld als a + bi of a + bj. De volgende functies maken of manipuleren die tekst.

COMPLEX Geeft een complex getal terug, na opgeven van echte en denkbeeldige gedeelten.
C.ABS Geeft de absolute waarde van een complex getal terug.
C.IM.DEEL Geeft het denkbeeldige gedeelte van een complex getal terug.
C.ARGUMENT Geeft het argument van een complex getal terug.
C.TOEGEVOEGD Geeft de complexe toevoeging van een complex getal terug.
C.COS Geeft de cosinus van een complex getal terug.
C.QUOTIENT Geeft het resultaat van de deling van het ene complex getal door een ander.
C.EXP Geeft e tot de macht van een complex getal terug.
C.LN Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal terug.
C.LOG10 Geeft de basis-10 logaritme van een complex getal terug.
C.LOG2 Geeft de basis-2 logaritme van een complex getal terug.
C.MACHT Geeft een complex getal, verhoogd tot een macht, terug.
C.PRODUCT Geeft het product van complexe getallen terug.
C.REEEL.DEEL Geeft het reële deel van een complex getal terug.
C.SIN Geeft de sinus van een complex getal terug.
C.WORTEL Geeft de vierkantswortel van een complex getal terug.
C.VERSCHIL geeft het verschil tussen 2 complexe getallen terug.
C.SOM Geeft de som van complexe getallen terug.Zie ook

Personal tools