Werken met variabelen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Impliciete declaratie van variabelen

BASIC-talen zijn ontworpen om makkelijk te kunnen gebruiken. Als een resultaat daarvan maakt Apache OpenOffice BASIC het maken van een variabele door simpel gebruik mogelijk, zonder een expliciete declaratie. Met andere woorden: een variabele bestaat vanaf het moment dat u hem opneemt in uw code. Afhankelijk van de variabelen die reeds aanwezig zijn, declareert het volgende voorbeeld maximaal drie nieuwe variabelen:

 a = b + c

Impliciet declareren van variabelen is geen goede manier van programmeren omdat het kan resulteren in de onbedoelde introductie van een nieuwe variabele door, bijvoorbeeld, een typefout. In plaats van het produceren van een foutbericht initialiseert de interpreter de typefout als een nieuwe variabele met de waarde 0. Het kan zeer moeilijk zijn dit type fouten te lokaliseren in uw code.

Expliciete declaratie van variabelen

Apache OpenOffice BASIC verschaft een schakelaar genaamd:

Option Explicit

om fouten te voorkomen die worden veroorzaakt door een impliciete declaratie van variabelen.

Deze moet worden vermeld in de eerste programmaregel van elke module en zorgt er voor dat een foutbericht wordt weergegeven als één van de gebruikte variabelen niet is gedeclareerd. De schakelaar Option Explicit zou moeten worden opgenomen in alle modules van BASIC.

In zijn eenvoudigste vorm, luidt het commando voor een expliciete declaratie van een variabele als volgt:

Dim MyVar

Dit voorbeeld declareert een variabele met de naam MyVar en van het type variant. Een variant is een universele variabele die alle mogelijk in te voeren waarden kan opnemen, inclusief tekenreeksen, gehele getallen, “zwevende punt”-getallen en Booleaanse waarden. Hier zijn een paar voorbeelden van Variant-variabelen:

MyVar = "Hallo wereld"   ' Toewijzing van een string
MyVar = 1          ' Toewijzing van een geheel getal
MyVar = 1.0         ' Toewijzing van een "zwevende punt"-getal
MyVar = True        ' Toewijzing van een Booleaanse waarde

De variabelen, gedeclareerd in het voorgaande voorbeeld, kunnen zelfs worden gebruikt voor verschillende variabele types in hetzelfde programma. Hoewel dit aanzienlijke flexibiliteit verschaft, is het het beste om een variabele te beperken tot één bepaald type variabele. Als Apache OpenOffice BASIC een onjuist gedefinieerd type variabele tegenkomt in een bepaalde context, wordt een foutmelding gegenereerd. Gebruik de volgende opmaak als u een type-gebonden declaratie voor een variabele maakt:

Dim MyVar As Integer  ' Declaratie van een variabele van het type Integer

De variabele wordt gedeclareerd als een type Integer en kan waarden als geheel getal opnemen. U kunt ook de volgende opmaak gebruiken om een integer type variabele te declareren:

Dim MyVar%     ' Declaratie van een variabele van het type Integer

De instructie Dim kan meerdere declaraties voor variabelen opnemen:

Dim MyVar1, MyVar2

Als u de variabelen aan een permanent type wilt toewijzen, moet u afzonderlijke toewijzingen voor elke variabele maken:

Dim MyVar1 As Integer, MyVar2 As Integer

Als u geen type declareert voor een variabele, wijst Apache OpenOffice BASIC het type Variant toe aan de variabele. Bijvoorbeeld: in de volgende declaratie van variabelen wordt MyVar1 een variant en MyVar2 wordt een integer:

Dim MyVar1, MyVar2 As Integer

De volgende gedeelten sommen de typen variabelen op die beschikbaar zijn in Apache OpenOffice BASIC en beschrijven hoe zij kunnen worden gebruikt en gedeclareerd.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools