Opmaakprofielen en sjablonen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Opmaakprofielen

Opmaakprofielen zijn benoemde lijsten die attributen voor opmaak bevatten. Zij werken door alle toepassingen van Apache OpenOffice heen en helpen de opmaak significant eenvoudiger te maken. Als de gebruiker een van de attributen van een opmaakprofiel wijzigt, dan past Apache OpenOffice automatisch alle gedeelten in het document aan, afhankelijk van het attribuut. De gebruiker kan daarom, bijvoorbeeld, het lettertype van alle gedeelten met Kop 1 wijzigen door middel van één centrale wijziging in het document. Afhankelijk van het relevante type document, herkent Apache OpenOffice een breed scala verschillende typen opmaakprofielen.

Apache OpenOffice Writer ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Tekenopmaakprofielen
 • Alineaopmaakprofielen
 • Frameopmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen
 • Lijstopmaakprofielen

Apache OpenOffice Calc ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Celopmaakprofielen
 • Paginaopmaakprofielen

Apache OpenOffice Impress ondersteunt de volgende typen opmaakprofiel:

 • Opmaakprofielen voor elementen van tekens
 • Presentatieopmaakprofielen

In de terminologie van Apache OpenOffice worden de verschillende typen profielen StyleFamilies genoemd, in overeenstemming met de service com.sun.star.style.StyleFamily, waarop zij zijn gebaseerd. Toegang tot de StyleFamilies wordt verkregen via het documentobject:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object 
Dim Opmaakprofielen As Object 
Dim Celopmaakprofielen As Object
 
Doc = ThisComponent
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
Celopmaakprofielen = StyleFamilies.getByName("CellStyles")

Het voorbeeld gebruikt de eigenschap StyleFamilies van een werkbladdocument om een lijst samen te stellen die alle beschikbare celopmaakprofielen bevat.

De individuele profielen kunnen direct worden benaderd door middel van een index:

Dim Doc As Object
Dim Blad As Object
Dim Opmaakprofielen As Object 
Dim Celopmaakprofielen As Object
Dim Celopmaakprofiel As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
Opmaakprofielen = Doc.StyleFamilies
Celopmaakprofielen = Opmaakprofielen.getByName("CellStyles")
 
For I = 0 To Celopmaakprofielen.Count - 1
 Celopmaakprofiel = Celopmaakprofielen(I)
 MsgBox Celopmaakprofiel.Name
Next I

De lus is toegevoegd omdat het voorgaande voorbeeld de namen van alle celopmaakprofielen, één voor één, weergeeft in een berichtenvenster.

Documentation note.png De verwijzing CellStyles(I) correspondeert met de methode getByIndex(), die optioneel is voor dit type containerobjecten voor opmaakprofielen. Het zou niet beschikbaar kunnen zijn in alle typen documenten.

De methode getByName() is verplicht en zou altijd beschikbaar moeten zijn.

Details over verschillende opties voor opmaak

Elk type opmaakprofiel verschaft een groot bereik aan individuele eigenschappen voor opmaak. Hier is een overzicht van de meest belangrijke eigenschappen voor opmaak en de punten waarin zij worden verklaard:

De eigenschappen voor opmaak zijn op geen enkele wijze beperkt tot de toepassing waarin zij worden besproken, maar kunnen in plaats daarvan universeel worden gebruikt. Bijvoorbeeld: de meeste eigenschappen voor pagina's, beschreven in Werkbladen, kunnen daarom niet alleen worden gebruikt in Apache OpenOffice Calc, maar ook in Apache OpenOffice Writer.

Meer informatie over het werken met opmaakprofielen kan worden gevonden in het gedeelte Tekstdocumenten in Standaardwaarden voor eigenschappen van tekens en alinea's

Sjablonen

Sjablonen zijn hulpdocumenten. Zij verschaffen een hele handige manier om opmaakprofielen, macro's, vooraf gedefinieerde tekst en andere handige dingen op te slaan, te onderhouden en te distribueren.

Typen documenten en sjablonen

Elk belangrijk type document van Apache OpenOffice heeft zijn eigen daaraan geassocieerde type sjabloon. In het algemeen, en in het bijzonder voor opmaakprofielen, u kunt toegang tot de informatie in een sjabloon op dezelfde wijze verkrijgen als voor dezelfde informatie in het overeenkomende type document. Met andere woorden: code (zoals de voorbeelden hierboven) die werkt in een bepaald type document zouden ook moeten werken voor het overeenkomende type sjabloon.

Automatisch bijwerken

De meeste typen sjablonen – uitgezonderd de sjablonen van Draw – hebben een mogelijkheid om automatisch te worden bijgewerkt. Als een opmaakprofiel in het sjabloon is gewijzigd en u opent een document dat is gemaakt met dat sjabloon, zult u een bericht zien dat u vraagt of u de opmaakprofielen in het document wilt bijwerken. Als u klikt op Ja dan zullen de nieuwe of gewijzigde opmaakprofielen naar het document worden gekopieerd. Opmaakprofielen die worden verwijderd uit het sjabloon worden niet verwijderd uit de documenten.

Er kan een probleem optreden als u op Nee klikt: de opmaakprofielen zullen niet worden bijgewerkt en de mogelijkheid om automatisch bij te werken zal worden uitgeschakeld. Vanaf Apache OpenOffice versie 3.1 wordt deze status niet weergegeven in de GUI, noch is er enige manier in de GUI om deze mogelijkheid weer in te schakelen. (Alleen voor documenten van Writer kunt u de extensie Template Changer gebruiken om deze mogelijkheid weer opnieuw in te schakelen.)

De volgende subroutine, aangepast vanuit de extensie Template Changer, zal de mogelijkheid om bij te werken opnieuw inschakelen voor alle typen documenten.

Sub FixUpdate
 Dim oDocSettings as Object
 oDocSettings = ThisComponent.createInstance( "com.sun.star.document.Settings" )
 oDocSettings.UpdateFromTemplate = True
End Sub 'FixUpdate


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools