String-variabelen (tekenreeksen)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Tekenreeksen, samen met getallen, vormen de meest belangrijke basistypen van Apache OpenOffice BASIC. Een tekenreeks bestaat uit een reeks van opvolgende individuele tekens. De computer slaat de tekenreeksen intern op als een reeks van getallen waarbij elk nummer een specifiek teken vertegenwoordigt.

Vanuit een verzameling ASCII-tekens naar Unicode

Tekensets vergelijken tekens in een tekenreeks met een corresponderende code (getallen en tekens) in een tabel die beschrijft hoe de computer de tekenreeks moet weergeven.

De tekenset ASCII

De ASCII tekenset is een serie van codes die getallen, tekens en speciale tekens vertegenwoordigen door één byte. De ASCII-codes 0 tot en met 127 corresponderen met het alfabet en tot normale symbolen (zoals punten, haken en komma's), evenals enige speciale scherm- en printercontrole-codes. De ASCII tekenset wordt in het algemeen gebruikt als een standaardformaat voor de uitwisseling van tekstgegevens tussen computers.

Deze tekenset beschikt echter niet over een bereik van speciale tekens, gebruikt in Europa, zoals â, ä en î, evenals andere teken-opmaken, zoals het Cyrillische alfabet.

De tekenset ANSI

Microsoft baseerde zijn Windows product op de American National Standards Institute (ANSI) tekenset, welke geleidelijk werd uitgebreid met tekens die ontbreken in de ASCII tekenset.

Code pages

De tekenset ISO 8859 verschaft een internationale standaard. De eerste 128 tekens van de tekenset ISO corresponderen met de tekenset ASCII. De ISO-standaard introduceert nieuwe tekensets (code pages) zodat meer talen correct weergegeven kunnen worden. Echter, als resultaat daarvan kan dezelfde tekenwaarde andere tekens vertegenwoordigen in andere talen.

Unicode

Unicode vergroot de lengte van een teken naar vier bytes en combineert verschillende tekensets om een standaard te creëren om zo veel mogelijk van de talen in de wereld te laten zien. Versie 2.0 van Unicode wordt nu door veel programma's ondersteund, inclusief Apache OpenOffice en Apache OpenOffice BASIC.

String-variabelen (tekenreeksen)

Apache OpenOffice BASIC slaat tekenreeksen op als String-variabelen in Unicode. Een String-variabele kan maximaal 65535 tekens opslaan. Intern slaat Apache OpenOffice BASIC de geassocieerde Unicode-waarde op voor elk teken. Het benodigde werkgeheugen voor een tekenreeksvariabele hangt af van de lengte van de tekenreeks.

Voorbeeld van declaratie van een variabele String:

Dim Variabele As String

U kunt deze declaratie ook schrijven als:

Dim Variabele$
Documentation note.png VBA : Zorg er voor dat, bij het porteren van VBA-toepassingen, de maximale toegestane lengte voor een String in Apache OpenOffice BASIC in acht wordt genomen (65535 tekens).


Specificatie van expliciete tekenreeksen

Plaats de tekenreeks tussen aanhalingstekens om een expliciete tekenreeks toe te wijzen aan een variabele String (").

Dim MyString As String
MyString = " Dit is een test"

Voeg een teken ampersand ( de verbindingsoperator) en een teken underscore toe aan het einde van de eerste regel om een tekenreeks over twee regels code te verdelen:

Dim MyString As String
MyString =   "Deze tekenreeks is zo lang dat hij " & _
             "is verdeeld over twee regels."

Plaats een aanhalingsteken (") tweemaal op het bewuste punt om hem in een tekenreeks op te nemen:

Dim MyString As String
MyString = "een ""-aanhalingsteken."    ' produceert een "-aanhalingsteken


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools