Werkbladen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Apache OpenOffice BASIC verschaft een uitgebreide interface voor programma-gecontroleerd maken en bewerken van werkbladdocumenten. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de relevante services, methoden en eigenschappen van de werkbladdocumenten te beheren:

Het eerste gedeelte heeft betrekking op de basis-structuur van werkbladdocumenten en toont u hoe u de inhoud van individuele cellen kunt benaderen en bewerken.

Het tweede gedeelte concentreert zich op het efficiënt bewerken van werkbladdocumenten door te focussen op celbereiken en de opties voor het zoeken en en vervangen van celinhoud.

Documentation note.png StarOffice 5 : Het object Range stelt u in staat om toegang te krijgen tot een tabelgebied en is in de nieuwe API uitgebreid.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools