SQL: een Query-taal

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


De taal SQL wordt verschaft als een taal om te bevragen voor gebruikers van SDBC. Om de verschillen tussen verschillende dialecten van SQL te vergelijken, hebben de componenten van SDBC van Apache OpenOffice hun eigen parser voor SQL. Dit gebruikt het venster om te bevragen om de ingetypte opdrachten voor SQL te controleren en corrigeert eenvoudige syntaxis-fouten, zoals die welke geassocieerd zijn met Hoofd- en kleine lettertekens.

Indien een besturingsprogramma toegang toestaat tot een gegevensbron die geen SQL ondersteunt, dan moet het de overgedragen opdrachten van SQL onafhankelijk converteren naar de benodigde eigen toegang.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools