De Runtime-bibliotheek van Apache OpenOffice BASIC

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

De volgende gedeelten presenteren de centrale functies van de runtime-bibliotheek:


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools