Variabelen voor datum en tijd

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Variabelen Date kunnen datum- en tijdwaarden bevatten. Bij het opslaan van datumwaarden gebruikt Apache OpenOffice Basic een interne indeling die vergelijkingen en rekenkundige bewerkingen met datum- en tijdwaarden mogelijk maakt. Er is geen symbool voor typedeclaratie voor variabelen Date. De declaratie kan alleen worden gemaakt met de toevoeging As Date.

Voorbeeld van declaratie van een variabele Date:

 Dim Variabele As Date


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools