Constanten

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Constanten zijn waarden die mogen worden gebruikt, maar niet worden gewijzigd door het programma.

Constanten definiëren

Gebruik, in Apache OpenOffice Basic, het sleutelwoord Const om een constante te declareren.

Const A = 10
Const B = A+5
Const Hi = "Hallo wereld"
Documentation caution.png Specificeer NIET het type Constant in de declaratie : het zal stilzwijgend worden genegeerd.

Deze code geeft weer dat u niet het type krijgt dat u specificeerde.

Const alfa As Long = 1
Const bèta As Single = 3.1
Const gamma As Boolean = True
Const delta As Currency = 123456.05
Const phi As Long = 32768
 
MsgBox(TypeName(alfa))  ' geeft weer : Integer
MsgBox(TypeName(bèta))  ' geeft weer : Double
MsgBox(TypeName(gamma)) ' geeft weer : Integer
MsgBox(TypeName(delta)) ' geeft weer : Double
MsgBox(TypeName(phi))   ' geeft weer : Double

Er zijn gewoonlijk geen problemen met het gebruiken van een constante in een uitdrukking, omdat BASIC automatisch conversies van typen uitvoert.

Als u het type gegevens wilt specificeren, gebruik dan een type-variabele, geen constante.


Bereik van constanten

Constanten hebben hetzelfde bereik als variabelen (bekijk Bereik en levensduur van variabelen), maar de syntaxis is iets anders. Een definitie Const in het kopgedeelte is beschikbaar voor de code in die module. Voeg het sleutelwoord Public toe om de definitie beschikbaar te maken voor andere modules.

Public Const een = 1

Vooraf gedefinieerde constanten

Apache OpenOffice BASIC heeft verschillende constanten al vooraf gedefinieerd. Bij de meest bruikbare zijn:

  • True en False, voor argumenten met Booleaanse toewijzingen
  • PI als een numerieke waarde van het type Double
Dim bHit as Boolean
bHit = True
 
Dim dArea as Double, dRadius as Double
' ... (wijs een waarde toe aan dRadius)
dArea = PI * dRadius * dRadius


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools