Typen diagram

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Lijn-diagrammen

Lijndiagrammen (com.sun.star.chart.LineDiagram) ondersteunen één X-as, twee Y-assen en één Z-as. Zij kunnen worden weergegeven als 2D of 3D afbeeldingen (service com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram). De lijnen kunnen worden gestapeld (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

Lijn-diagrammen verschaffen de volgende eigenschappen:

SymbolType (const)
symbool voor weergeven van gegevenspunten (constante overeenkomend met com.sun.star.chart.ChartSymbolType)
SymbolSize (Long)
grootte van het symbool voor het weergeven van de gegevenspunten in 100-en van een millimeter.
SymbolBitmapURL (String)
bestandsnaam van de afbeelding voor het weergeven van de gegevenspunten
Lines (Boolean)
koppelt de gegevenspunten door middel van lijnen
SplineType (Long)
functie Spline voor gladder maken van de lijnen (0: geen functie Spline, 1: kubistische splines, 2: B splines)
SplineOrder (Long)
polynominale dikte voor splines (alleen voor B splines)
SplineResolution (Long)
aantal ondersteuningspunten voor berekening van spline

Vlakdiagrammen

Vlakdiagrammen (service com.sun.star.chart.AreaDiagram) ondersteunen één X-as, twee Y-assen en één Z-as. Zij kunnen worden weergegeven als 2D- of 3D-afbeeldingen (service com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram). De vlakken kunnen worden gestapeld (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

Staaf-diagrammen

Staaf-diagrammen (com.sun.star.chart.BarDiagram) ondersteunen één X-as, twee Y-assen en één Z-as. Zij kunnen worden weergegeven als 2D of 3D afbeeldingen (service com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram). De staven kunnen worden gestapeld (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

Zij verschaffen de volgende eigenschappen:

Vertical (Boolean)
geeft de staven verticaal weer, anders worden zij horizontaal afgebeeld
Deep (Boolean)
in modus 3D weergave plaatst dit de staven achter elkaar in plaats van naast elkaar
StackedBarsConnected (Boolean)
koppelt de geassocieerde staven in een gestapeld diagram door middel van lijnen (alleen beschikbaar met horizontale diagrammen)
NumberOfLines (Long)
aantal lijnen dat moet worden weergegeven in een gestapeld diagram als lijnen in plaats van als staven
GroupBarsPerAxis (Boolean)
geeft staven die zijn verbonden met andere assen achter of naast elkaar weer (beschikbaar sinds OpenOffice.org 2.4)

Cirkel-diagrammen

Cirkel-diagrammen (com.sun.star.chart.PieDiagram) hebben geen assen en kunnen niet worden gestapeld. Zij kunnen worden weergegeven als 2D- of 3D-afbeeldingen (service com.sun.star.chart.Dim3DDiagram).

De volgende eigenschappen worden verschaft voor cirkel- en ring-diagrammen met het object Diagram:

StartingAngle (Long)
hoek van het eerste deel van een cirkel in graden (beschikbaar sinds OpenOffice.org 3.0)


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools