Változókkal végzett munka

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Implicit változódeklaráció

A Basic-nyelveket úgy tervezték, hogy egyszerűen használhatók legyenek. Ennek eredményeképpen az Apache OpenOffice Basic lehetővé teszi a változók létrehozását azok használatával, explicit deklaráció nélkül is. Más szóval a változó onnantól fogva létezik, amikor először előfordul a kódban. A már meglévő változóktól függően a következő példa akár három új változót is deklarál:

a = b + c

A változók implicit deklarálása nem követendő programozási gyakorlat, mert új változók nem szándékos deklarálásához vezethet például egy gépelési hiba miatt. Hibaüzenet megjelenítése helyett az értelmező új változóként fogja fel a gépelési hibát, amelynek a 0 értéket adja. Az ilyen hibákat nagyon nehéz felderíteni a kódban.

Explicit változódeklaráció

Az implicit változódeklarációból fakadó hibák kiküszöbölésére az Apache OpenOffice Basic tartalmazza a kapcsolót:

Option Explicit

Ennek minden modulban az első sorban kell állnia, és biztosítja azt, hogy hibaüzenet jelenik meg, ha egy használt változó nincs deklarálva. Az Option Explicit kapcsolót minden Basic-modulban érdemes használni.

A legegyszerűbb esetben az explicit változódeklaráció a következőképpen néz ki:

Dim SajatValtozo

Ez a példa deklarál egy SajatValtozo nevű változót, amelynek a típusa Variant. A Variant egy univerzális változó, amely az összes elképzelhető értéket tartalmazhatja, beleértve a karakterláncokat, egész számokat, lebegőpontos értékeket és logikai értékeket. Az alábbiakban példákat láthatunk Variant változókra:

SajatValtozo = "Hello, világ!"  ' Karakterlánc hozzárendelése
SajatValtozo = 1         ' Egész szám hozzárendelése
SajatValtozo = 1.0        ' Lebegőpontos szám hozzárendelése
SajatValtozo = True        ' Logikai érték hozzárendelése

Az előző példában deklarált változók más változótípusokhoz is használhatók ugyanabban a programban. Annak ellenére, hogy ez jelentős rugalmasságot kínál, a legjobb egy adott változót csak egy típussal használni. Amikor az Apache OpenOffice Basic egy helytelenül definiált változótípust talál egy adott környezetben, akkor hibaüzenetet generál.

Rögzített típusú változók definiálásához használjuk az alábbi stílust:

Dim SajatValtozo As Integer  ' Integer (egész szám) típusú változó deklarálása

A változó interger (egész szám) típusúként van deklarálva, és egész számokat tartalmazhat. A következő stílussal egy integer (egész szám) típusú változó deklarálható:

Dim SajatValtozo%     ' Integer (egész szám) típusú változó deklarálása

A Dim utasítással több változó is deklarálható egyszerre:

Dim SajatValtozo1, SajatValtozo2

Ha a változókat egy adott típussal akarjuk deklarálni, akkor mindegyikhez típust kell rendelni:

Dim SajatValtozo1 As Integer, SajatValtozo2 As Integer

Ha nem deklaráljuk egy változó típusát, akkor az Apache OpenOffice Basic a variant típust rendeli hozzá. Például a következő deklarációban a SajatValtozo1 egy variant lesz, a SajatValtozo2 viszont integer (egész szám):

Dim SajatValtozo1, SajatValtozo2 As Integer

A következő részekben láthatók az Apache OpenOffice Basicben elérhető változók, valamint a használatuk és deklarálásuk leírása.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools