Az UNO-val végzett munka eszközei

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

A kérdés továbbra is az, hogy melyik objektum – azaz szolgáltatás, ha az UNO-terminológián belül akarunk maradni – melyik tulajdonságot, metódust és felületet támogatja, és ez hogyan állapítható meg. Az útmutatóban közölt leíráson felül az objektumokról további információkat kaphatunk a következő forrásokból: a supportsService metódus, a hibakeresési metódusok, a Fejlesztői útmutató és az API-referencia.

A supportsService metódus

Számos UNO-objektum támogatja a supportsService metódust, amellyel meg tudjuk állapítani, hogy egy objektum támogat-e egy adott szolgáltatást. A következő metódushívás például meghatározza, hogy a TextElement objektum támogatja-e a com.sun.star.text.Paragraph szolgáltatás.

Ok = TextElement.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph")

Hibakeresési tulajdonságok

Az Apache OpenOffice Basicben minden UNO-objektum tudja, milyen tulajdonságokat, metódusokat és felületeket tartalmaz. Tartalmaz olyan tulajdonságokat, amelyek ezt visszaadják egy lista formájában. Ezek a tulajdonságok a következők:

DBG_properties
visszaadja egy objektum összes tulajdonságát egy karakterláncban.
DBG_methods
visszaadja egy objektum összes metódusát egy karakterláncban.
DBG_supportedInterfaces
visszaadja azokat a szolgáltatásokat egy karakterláncban, amelyek támogatják az adott objektumot.

A következő példakód bemutatja, hogyan használható valódi alkalmazásokban a DBG_properties és a DBG_methods tulajdonság. Először létrehozza a com.sun.star.frame.Desktop szolgáltatást, majd üzenetablakokban megjeleníti a támogatott tulajdonságokat és metódusokat.

Dim Obj As Object
Obj = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
 
MsgBox Obj.DBG_Properties
MsgBox Obj.DBG_methods

A DBG_properties tulajdonság használatánál figyeljünk oda, hogy a függvény visszaadja az összes olyan tulajdonságot, amelyet egy szolgáltatás elméletileg támogathat. Viszont semmi sem garantálja, hogy az adott objektum használni is tudja ezeket. Éppen ezért egy tulajdonság használata előtt hívjuk meg az IsEmpty függvényt, amellyel ellenőrizhetjük, hogy az adott tulajdonság ténylegesen elérhető-e.

API-referencia

Az elérhető szolgáltatásokról és azok felületeiről, metódusairól és tulajdonságairól további információkat a Apache OpenOffice API referenciájában találunk.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools