Sablonok

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

A sablonok névvel ellátott listák, amelyek formázó attribútumokat tartalmaznak. Az Apache OpenOffice összes alkalmazásában megtalálhatók, és segítségükkel jelentősen egyszerűbbé válik a formázás. Ha a felhasználó módosítja egy sablon egyik attribútumát, az Apache OpenOffice automatikusan módosítja az összes dokumentumrészt, amely azon a sablonon alapul. Így például a felhasználó módosíthatja a dokumentum összes első szintű fejlécének betűtípusát egyetlen módosítással. Az adott dokumentumtípusoktól függően az Apache OpenOffice a sablonok számos típusát képes kezelni.

Az Apache OpenOffice Writer a következő sablonokat támogatja:

 • karaktersablonok
 • bekezdéssablonok
 • keretsablonok
 • oldalsablonok
 • számozási sablonok

Az Apache OpenOffice Calc a következő sablonokat támogatja:

 • cellasablonok
 • oldalsablonok

Az Apache OpenOffice Impress a következő sablonokat támogatja:

 • karakterelem-sablonok
 • bemutatósablonok

Az Apache OpenOffice terminológiájában a sablonok különböző típusának elnevezése StyleFamilies (stíluscsaládok) a com.sun.star.style.StyleFamily szolgáltatásnak megfelelően, amelyen alapulnak. A StyleFamilies a dokumentumobjektumon keresztül érhető el:

Dim Doc As Object  
Dim Sheet As Object 
Dim StyleFamilies As Object 
Dim CellStyles As Object
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")

Ez a példa egy munkafüzet-dokumentum StyleFamilies tulajdonságát használja az összes elérhető cellasablon listájának létrehozásához.

Az egyes sablonok egy index használatával érhetők el közvetlenül:

Dim Doc As Object  
Dim Sheet As Object
Dim StyleFamilies As Object 
Dim CellStyles As Object
Dim CellStyle As Object
Dim I As Integer
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
 
For I = 0 To CellStyles.Count - 1
 CellStyle = CellStyles(I)
 MsgBox CellStyle.Name
Next I

A ciklus azért van hozzáadva, mert a példaprogram megjeleníti az összes cellasablon nevét egymás után egy üzenetablakban.

Információk a különböző formázási lehetőségekről

Az összes sablon számos formázási tulajdonsággal rendelkezik. Az alábbiakban látható egy áttekintés a legfontosabb formázási tulajdonságokról és azok magyarázatának helyéről:

A formázási tulajdonságok nem korlátozódnak azokra az alkalmazásokra, ahol ismertetésre kerülnek, hanem univerzálisan használhatók. Például az oldaltulajdonságok legtöbbje a Munkafüzet-dokumentumok című fejezetben van ismertetve, de nem csak az Apache OpenOffice Calc programban, hanem az Apache OpenOffice Writerben is használhatók.

A sablonokkal végzett munkáról bővebb információ a Szöveges dokumentumokcímű fejezetben található, a A karakter- és bekezdéstulajdonságok alapértelmezett értékei című részben.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools