Sorok és oszlopok

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Minden munkalap tartalmaz egy listát a sorairól és oszlopairól. Ezek elérhetők a munkalap-objektum Rows és Columns tulajdonságán keresztül, és támogatják a com.sun.star.table.TableColumns és/vagy com.sun.star.table.TableRows szolgáltatást.

A következő példa létrehoz két objektumot, amelyek a munkalap első sorára és első oszlopára hivatkoznak, és tárolja a hivatkozásokat a FirstCol és a FirstRow objektumváltozóban.

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim FirstRow As Object
Dim FirstCol As Object
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
 
FirstCol = Sheet.Columns(0)
FirstRow = Sheet.Rows(0)

Az oszlopobjektum támogatja a com.sun.star.table.TableColumn szolgáltatást, amely a következő tulajdonságokat tartalmazza:

Width (hosszú egész szám)
az oszlop szélessége századmilliméterben.
OptimalWidth (logikai érték)
beállítja az oszlopot az optimális szélességre.
IsVisible (logikai érték)
megjeleníti az oszlopot.
IsStartOfNewPage (logikai érték)
nyomtatáskor oldaltörést hoz létre az oszlop előtt.

Az oszlop szélessége csak akkor van optimalizálva, ha az OptimalWidth tulajdonság értéke True (igaz). Ha az egyes cellák szélessége változik, akkor a cellát tartalmazó oszlop szélessége nem változik. A funkcionalitás szempontjából a OptimalWidth inkább metódus, mint tulajdonság.

A sorobjektum támogatja a com.sun.star.table.RowColumn szolgáltatást, amely a következő tulajdonságokat tartalmazza:

Height (hosszú egész szám)
a sor magassága századmilliméterben.
OptimalHeight (logikai érték)
beállítja a sort az optimális magasságra.
IsVisible (logikai érték)
megjeleníti a sort.
IsStartOfNewPage (logikai érték)
nyomtatáskor oldaltörést hoz létre a sor előtt.

Ha a sor OptimalHeight tulajdonsága True értékre van állítva, a sor magassága automatikusan módosul, ha egy cellájának magasságát módosítják. Az automatikus optimalizálás addig folytatódik, amíg a sor el nem éri a Height tulajdonságban megadott abszolút magasságát.

A következő példa aktiválja az első sor automatikus magasságoptimalizálását, és a második oszlopot láthatatlanná teszi.

Dim Doc As Object   
Dim Sheet As Object
Dim Row As Object
Dim Col As Object
Dim I As Integer
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
 
For I = 0 To 4
   Row = Sheet.Rows(I)
   Row.OptimalHeight = True
Next I
 
Col = Sheet.Columns(1)
Col.IsVisible = False
Documentation note.png A Rows és a Columns lista egy indexszel címezhető meg az Apache OpenOffice Basicben. A VBA-val ellentétben az első oszlop indexe 0, nem 1.

Sorok és oszlopok beszúrása

A munkalap Rows és Columns objektumával elérhetők az egyes sorok és oszlopok, valamint azok beszúrhatók és törölhetők.

Dim Doc As Object   
Dim Sheet As Object
Dim NewColumn As Object
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
 
Sheet.Columns.insertByIndex(3, 1)
Sheet.Columns.removeByIndex(5, 1)

Ez a példa a insertByIndex metódussal beszúr a munkalapba egy új oszlopot a negyedik oszlophelyre (3-as index, a számozás 0-tól kezdődik). A második paraméter megadja a beszúrandó oszlopok számát (kettő ebben a példában).

A removeByIndex metódus törli a hatodik oszlopot (5-ös index). Itt is a második paraméter a törlendő oszlopok számát jelöli.

A sorokat beszúró és törlő metódusok ugyanúgy használják a Rows objektumot, mint az oszlopokat szerkesztő metódusok a Columns objektumot.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools