Egy Apache OpenOffice Basic-program áttekintése

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Az Apache OpenOffice Basic egy értelmezett nyelv. A C++-szal vagy a Turbo Pascallal ellentétben az Apache OpenOffice Basic fordító nem hoz létre futtatható vagy önkibontó fájlokat, amelyek automatikusan futnak. Ehelyett az Apache OpenOffice Basic-programokat magában az Apache OpenOffice-ban hajtjuk végre. Az értelmező először végignézi a kódot a nyilvánvaló hibákra keresve, majd sorról sorra végrehajtja azt.

Programsorok

A Basic-értelmező sororientált végrehajtási módja jelenti a főbb különbségek egyikét más programozási nyelvekkel szemben. Míg a Java- C++- vagy Delphi-programokban a sortörések nem számítanak, addig Basicben minden sor egy önálló egységet alkot. A függvényhívásoknak, matematikai kifejezéseknek és egyéb nyelvi elemeknek, mint például a függvény- és ciklusfejléceknek egy soron belül be kell fejeződniük.

Ha nem áll rendelkezésre elegendő hely, vagy ez túl hosszú sorokat eredményezne, akkor több sor összeköthető aláhúzások _ hozzáadásával. A következő példa bemutatja, hogyan köthető össze egy matematikai kifejezés négy sora:

LongExpression = (Expression1 * Expression2) + _
(Expression3 * Expression4) + _ 
(Expression5 * Expression6) + _
(Expression7 * Expression8)
Documentation note.png Az összekapcsolt sorban az aláhúzásnak kell lennie az utolsó karakternek, és nem követheti azt szóköz vagy tabulátor, mert különben a kód hibát generál.

Az egyes sorok összekapcsolásán felül az Apache OpenOffice Basicben kettősponttal elválasztva használhatunk több kifejezést is egy sorban. Az

a = 1 
a = a + 1 
a = a + 1 

utasítások írhatók így is:

a = 1  : a = a + 1  : a = a + 1

Megjegyzések

A végrehajtandó programkódon felül egy Apache OpenOffice Basic-program tartalmazhat megjegyzéseket is, amelyek ismertetik az egyes programrészeket, és fontos információkat tartalmaznak, amelyek később fontosak lehetnek.

Az Apache OpenOffice Basic két módot kínál a megjegyzések programkódba történő beszúrásához:

 • Az aposztrófot követő összes karakter megjegyzésnek számít:
  Dim A  ' Ez egy megjegyzés az A változóról.
 • A Rem kulcsszót követő megjegyzés:
  Rem Ezt a megjegyzést egy Rem utasítás előzi meg.

A megjegyzés rendszerint a sor végéig az összes karaktert tartalmazza. Az Apache OpenOffice Basic ezután a következő sort ismét normál utasításként kezeli. Ha egy megjegyzés több sort is elfoglal, akkor minden sort megjegyzésként kell megjelölni:

Dim B   ' Ez a megjegyzés a B változóról meglehetősen hosszú,
     ' és több soron keresztül tart. Ezért
     ' a megjegyzéskaraktert meg kell ismételni 
     ' minden sorban.

Jelölők

A Egy Apache OpenOffice Basic-program több száz, de akár több ezer jelölőt is tartalmazhat, amelyek változók, állandók, függvények stb. nevei. A jelölők nevének létrehozásakor a következő szabályokra kell figyelni:

 • A jelölők csak az angol abc betűit, számokat és aláhúzást (_) tartalmazhatnak.
 • A jelölő első karakterének betűnek vagy aláhúzásnak kell lennie.
 • A jelölők nem tartalmazhatnak speciális karaktereket, mint például ä â î ß.
 • A jelölő maximum 255 karakter hosszú lehet.
 • A kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve. Például a OneTestVariable jelölő ugyanazt definiálja, mint a onetestVariable és a ONETESTVARIABLE. Viszont van egy kivétel e szabály alól: az UNO-API állandóiban meg vannak különböztetve a kis- és nagybetűk. Az UNO-ról további információért lásd: Bevezetés az Apache OpenOffice API használatába.
Documentation note.png Az Apache OpenOffice Basicben eltérőek a jelölők létrehozásának szabályai, mint a VBA-ban. Például az Apache OpenOffice Basic csak akkor engedélyezi a speciális karakterek használatát a jelölőkben, ha az Option Compatible utasítás megelőzi azt, mivel azok problémákat okozhatnak a nemzetközi projektekben.

Az alábbiakban látható pár helyes és helytelen jelölő:

Surname   ' Helyes 
Surname5   ' Helyes (az 5-ös szám nem az első karakter)
First Name  ' Helytelen (szóköz nem használható)
DéjàVu    ' Helytelen (az é és az à betű nem használható)
5Surnames  ' Helytelen (az első karakter nem lehet szám)
First,Name  ' Helytelen (vessző és pont nem használható)

Egy változónevet szögletes zárójelbe téve lehetővé válik olyan nevek használata is, amelyek különben nem engedélyezettek, például a szóközt tartalmazók.

 Dim [First Name] As String 'Szögletes zárójelbe téve a szóköz elfogadott
 Dim [DéjàVu] As Integer   'Szögletes zárójelbe téve a speciális karakterek elfogadottak
 [First Name] = "András"
 [DéjàVu] = 2


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools