Operátorok

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Az Apache OpenOffice Basic ismeri a szokásos matematikai, logikai és összehasonlító operátorokat.

Matematikai operátorok

A matematikai operátorok az összes számtípusra alkalmazhatók, míg a + operátor karakterláncokkal is használható.

+ A számokon és dátumértékeken felül karakterláncok összekapcsolása
& Karakterláncok összekapcsolása
- Számok és dátumértékek kivonása
* Számok szorzása
/ Számok osztása
\ Számok osztása egészszám-eredménnyel (kerekített)
^ Számok hatványozása
MOD Moduloszámítás (az osztás maradékának kiszámítása)

Bár a + operátor karakterláncok esetén is használható, zavart okozhat, ha a karakterlánc egy számot tartalmaz. A & operátor használata biztonságosabb a karakterláncoknál, mert ez az operátor feltételezi, hogy minden argumentuma karakterlánc, és az argumentumokat karakterlánccá konvertálja, ha azok nem karakterláncok.

Logikai operátorok

A logikai operátorokkal az elemek a Boole-algebra szabályai szerint köthetők össze. Ha az operátorokat logikai értékeken használjuk, a művelet közvetlenül az eredményt adja. Ha egész számokkal vagy hosszú egész számokkal használjuk, akkor a művelet bitszinten történik.

AND ÉS kapcsolat
OR VAGY kapcsolat
XOR KIZÁRÓ VAGY kapcsolat
NOT Negáció
EQV Ekvivalenciateszt (mindkét rész True (igaz) vagy False (hamis)).
IMP Implikáció (ha az első kifejezés True (igaz), akkor a másodiknak is True (igaz) értékűnek kell lennie.

Összehasonlító operátorok

Az összehasonlító operátorok minden alap-változótípussal használhatók (számok, dátumok, karakterláncok és logikai értékek).

= Számok, dátumok és karakterláncok azonossága
<> Számok, dátumok és karakterláncok különbözősége
> Számok, dátumok és karakterláncok "nagyobb, mint" vizsgálata
>= Számok, dátumok és karakterláncok "nagyobb vagy egyenlő" vizsgálata
< Számok, dátumok és karakterláncok "kisebb, mint" vizsgálata
<= Számok, dátumok és karakterláncok "kisebb vagy egyenlő" vizsgálata
Documentation note.png Az Apache OpenOffice Basic nem támogatja a VBA Like összehasonlító operátorát.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools