Modulok, szolgáltatások és felületek

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Az Apache OpenOffice több száz szolgáltatást biztosít. A szolgáltatások áttekinthetőségéhez azok modulokba vannak csoportosítva. Az Apache OpenOffice Basic-programozó számára nem bírnak egyéb jelentőséggel a modulok. Egy szolgáltatás nevének megadásakor csak a modulnév az, ami fontos, mert azt meg kell adni a névben. Egy szolgáltatás teljes neve a következőkből áll: a com.sun.star kifejezésből (amely meghatározza, hogy ez egy Apache OpenOffice-szolgáltatás), amelyet a modulnév követ (például frame), majd végül a szolgáltatás neve (például Desktop). A fenti példában a teljes név a következő:

com.sun.star.frame.Desktop

A modulokon és a szolgáltatásokon felül az UNO-ban létezik egy harmadik fogalom is, a „felület”. A fogalom ismerős lehet a Java-programozók számára, viszont Basicben nem használják.

A felület több metódusból áll. Szigorúan véve az UNO nem támogat egyetlen metódust sem, csak felületeket, amelyek viszont különböző metódusokkal rendelkeznek. Más szóval a metódusok vannak (kombinációként) hozzárendelve a szolgáltatáshoz a felületekben. Ez a részleg főleg a Java- vagy C++-programozók számára lehet fontos, mert ezekben a nyelvekben a felület szükséges egy metódus meghívásához. Az Apache OpenOffice Basicben ez nem lényeges. Itt a metódusokat közvetlenül az adott objektum használatával kell meghívni.

Az API megértéséhez hasznos lehet, ha ismerjük a metódusok hozzárendeléseit különböző felületekhez, mivel a szolgáltatások számos felületet használnak. Ha ismerünk egy felületet, az egyik szolgáltatással megszerzett tudásunkat hasznosíthatjuk egy másik szolgáltatásnál is.

Néhány főbb felületet olyan gyakran használnak a különféle szolgáltatások, hogy ismét olvashatunk róluk a fejezet végén.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools