Űrlapok

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png
  • Űrlapok


Sok tekintetben az Apache OpenOffice-űrlapok struktúrája megegyezik a párbeszédablakokéval. De van egy pár fontos különbség:

  • A párbeszédablakok egy önálló ablakban jelennek meg, amely a dokumentum felett jelenik meg, és amíg be nem zárják, addig csak azzal az ablakkal végezhető művelet. Ezzel szemben az űrlapok közvetlenül a dokumentumban jelennek meg, akárcsak a rajzelemek.
  • A párbeszédablakok szerkesztéséhez az Apache OpenOffice Basic fejlesztői környezetében megtalálható párbeszédablak-szerkesztő használható. Az űrlapokat közvetlenül a dokumentumban lehet létrehozni az Űrlap-vezérlőelemek és az Űrlaptervező eszköztár használatával.
  • Míg a párbeszédablak-funkciók az összes Apache OpenOffice-dokumentumban elérhetők, az űrlapfunkciók teljes hatóköre csak a szöveges és munkafüzet-dokumentumokban érhető el.
  • Az űrlap vezérlőelemeihez külső adatbázistábla csatolható. Ez a funkció nem érhető el a párbeszédablakokban.
  • A párbeszédablakok és űrlapok vezérlőelemei több szempontból is eltérnek egymástól.

Ha az űrlapjainkban saját metódusokat akarunk használni az eseménykezeléshez, akkor olvassuk el a Párbeszédablakok című fejezetet. Az ott ismertetett módszerek azonosak az űrlapok használatával.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools