Dátum és idő (Apache OpenOffice futásidejű programkönyvtár)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Az Apache OpenOffice Basic rendelkezik egy Date (dátum) adattípussal, amely a dátumot és időt bináris formátumban menti.

Dátum és idő megadása a programkódban

A dátumot a dátumváltozóhoz hozzárendelhetjük egy egyszerű karakterlánc hozzárendelésével:

Dim MyDate As Date
MyDate = "24.1.2002"

Ez a hozzárendelés azért működik, mert az Apache OpenOffice Basic automatikusan konvertálja a karakterláncként megadott dátumértéket dátumváltozóvá. Viszont az ilyen hozzárendelés hibákat okozhat, mert dátum- és időértékek az egyes országokban eltérően vannak megadva.

Mivel az Apache OpenOffice Basic az operációs rendszer területi beállításait használja a karakterláncok dátummá történő konvertálásakor, az előbb bemutatott kifejezés csak akkor működik, ha a területi beállítások megegyeznek a kifejezés formátumával.

A probléma elkerülése érdekében a DateSerial függvényt érdemes használni, ha rögzített értéket rendelünk egy dátumváltozóhoz:

Dim MyVar As Date
MyDate = DateSerial (2001, 1, 24)

A függvény paramétereinek sorrendje: év, hónap, nap. A függvény használatával biztosak lehetünk benne, hogy a megfelelő értéket rendeljük a változóhoz a területi beállításoktól függetlenül

A TimeSerial ugyanúgy formázza az időértékeket, ahogy a DateSerial függvény formázza a dátumokat:

Dim MyVar As Date
MyDate = TimeSerial(11, 23, 45)

A paraméterek sorrendje: óra, perc, másodperc.

Dátum és idő kiolvasása

A következő függvények az ellentettjei a DateSerial és a TimeSerial függvénynek:

Day(MyDate)
visszaadja a MyDate dátum napját.
Month(MyDate)
visszaadja a MyDate dátum hónapját.
Year(MyDate)
visszaadja a MyDate dátum évét.
Weekday(MyDate)
visszaadja a MyDate dátum hetének napját.
Hour(MyTime)
visszaadja a MyTime idő óráit.
Minute(MyTime)
visszaadja a MyTime idő perceit.
Second(MyTime)
visszaadja a MyTime idő másodperceit.

Ezek a függvények az adott dátum- vagy időelemet olvassák ki egy Date (dátum) változóból. A következő példaprogram ellenőrzi, hogy a MyDate változóban mentett dátum a 2003-as év-e.

Dim MyDate As Date
' ... MyDate inicializálása
 
If Year(MyDate) = 2003 Then
 ' ... A megadott dátum a 2003-as évben van
End If

Ugyanezen a módon a következő példaprogram ellenőrzi, hogy a MyTime 12 óra és 14 óra között van-e.

Dim MyTime As Date
' ... MyTime inicializálása
 
If Hour(MyTime) >= 12 And Hour(MyTime) < 14 Then
 ' ... A megadott idő 12 és 14 óra között van
End If

A Weekday függvény a megadott dátum hetének napját adja vissza:

Dim MyDate As Date
Dim MyWeekday As String
' ... MyDate inicializálása
 
Select Case WeekDay(MyDate)
 case 1
  MyWeekday = "Vasárnap"
 case 2
  MyWeekday = "Hétfő"
 case 3
  MyWeekday = "Kedd"
 case 4
  MyWeekday = "Szerda"
 case 5
  MyWeekday = "Csütörtök"
 case 6
  MyWeekday = "Péntek"
 case 7
  MyWeekday = "Szombat"
End Select
Documentation note.png A hét első napja vasárnap.

Rendszerdátum és -idő beolvasása

Az Apache OpenOffice Basicben a következő függvényekkel lehet beolvasni rendszeridőt és -dátumot:

Date
visszaadja az aktuális dátumot karakterláncként. A formátum a területi beállításoktól függ.
Time
visszaadja az aktuális időt karakterláncként.
Now
visszaadja az aktuális időpontot (dátum és idő együtt) egy Date típusú kombinált értékként.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools