Párbeszédablakok vezérlőelemeinek részletes ismertetése

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Az Apache OpenOffice Basic a következő csoportokba sorolható vezérlőelemek széles választékát felismeri:

Beviteli mezők Gombok Választéklisták Egyéb
 • Szövegmezők
 • Dátummezők
 • Időmezők
 • Numerikus mezők
 • Pénznem mezők
 • Tetszőleges formátumot elfogadó mezők
 • Szabványos gombok
 • Jelölőnégyzetek
 • Választókapcsolók
 • Listák
 • Kombinált listák
 • Görgetősávok (vízszintes és függőleges)
 • Csoportosított mezők
 • Folyamatjelzők
 • Elválasztóvonalak (vízszintes és függőleges)
 • Képek
 • Fájlválasztó mezők

Gombok

A gombok a rájuk való kattintáskor műveletet hajtanak végre.

A legegyszerűbb esetben a gomb egy Kezdeményezéskor eseményt indít el, amikor a felhasználó a gombra kattint. A PushButtonType tulajdonság használatával más műveletet is kapcsolhatunk a gombhoz. Ha olyan gombra kattintunk, amelynél ennek a tulajdonságnak az értéke 0, a párbeszédablak változatlan marad. Ha olyan gombra kattintunk, amelynél ennek a tulajdonságnak az értéke 1, a párbeszédablak bezárul, és a párbeszédablak Execute metódusa az 1 értéket adja vissza (a párbeszédablak használatának szabályos befejezése). Ha a PushButtonType tulajdonság értéke 2, a párbeszédablak bezárul, és a párbeszédablak Execute metódusa a 0 értéket adja vissza (párbeszédablak bezárása megtörtént). A Párbeszédablak-szerkesztőben a tulajdonságértékek szimbolikusan jelennek meg, mint Alapértelmezett (0), OK (1) és Mégse (2).

A gomb modellobjektumán keresztül többek közt a következő tulajdonságok érhetők el:

Model.BackgroundColor (hosszú egész szám)
a háttér színe.
Model.DefaultButton (logikai érték)
a gomb alapértelmezett értékként használatos, és az Enter billentyűre válaszol, ha nem rendelkezik a fókusszal
Model.FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait meghatározó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor szerint)
Model.Label (karakterlánc)
a gombon megjelenő felirat
Model.Printable (logikai érték)
a vezérlőelem nyomtatható
Model.TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe
Model.HelpText (karakterlánc)
súgószöveg, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a vezérlőelem fölött tartják
Model.HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem súgójának URL-címe
PushButtonType (rövid egész szám)
a gombhoz kapcsolt művelet (0: nincs művelet, 1: OK, 2: Mégse)

Választógombok

Ezeket a gombokat általában csoportosítva használjuk, amikor több beállítás közül csak egy megadása lehetséges. Ha bejelölünk egy beállítást, a csoport összes többi eleme kikapcsolt lesz. Ezzel biztosítható, hogy egyidejűleg mindig csak egy választógomb legyen beállítva.

A választógomb vezérlőelem két tulajdonsággal rendelkezik:

State (logikai érték)
a gomb aktiválása
Label (karakterlánc)
a gombon megjelenő felirat

A választógomb modellobjektumán keresztül a következő tulajdonságok érhetők el:

Model.FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait tartalmazó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor szerint)
Model.Label (karakterlánc)
a vezérlőelemen megjelenő felirat
Model.Printable (logikai érték)
a vezérlőelem nyomtatható
Model.State (rövid egész szám)
ha értéke 1, akkor a választógomb aktiválva van, egyébként nem
Model.TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe
Model.HelpText (karakterlánc)
súgószöveg, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a vezérlőelem fölött tartják
Model.HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je

Több választógomb csoportba szervezéséhez ezeket megszakítás nélkül, egymás után kell elhelyezni a bejárási sorrendben (Model.TabIndex tulajdonság). Ha a bejárási sorrendet egy másik vezérlőelem megszakítja, az Apache OpenOffice automatikusan új vezérlőelem-csoportot kezd, amely a vezérlőelemek első csoportjától függetlenül aktiválható.

Documentation note.png A VBA-val ellentétben az Apache OpenOffice Basic nem teszi lehetővé választógombok beszúrását vezérlőelemek csoportjába. Az Apache OpenOffice Basicben a vezérlőelemek csoportosítása csak a vizuális elkülönítésükre szolgál a vezérlőelemek köré rajzolt kerettel.

Jelölőnégyzetek

A jelölőnégyzetek a Yes vagy a No érték rögzítésére szolgálnak, és az üzemmódtól függően két vagy három állapottal rendelkezhetnek. A jelölőnégyzetek a Yes és a No állapot mellett egy köztes állapotot is felvehetnek, ha a megfelelő Yes vagy No állapotnak egynél több vagy nem egyértelmű jelentése van.

A jelölőnégyzetek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

State (rövid egész szám)
a jelölőnégyzet állapota (0: No, 1: Yes, 2: köztes állapot)
Label (karakterlánc)
a vezérlőelem felirata
enableTriState (logikai érték)
a be- és a kikapcsolt állapot mellett a köztes állapot használatának engedélyezése

A jelölőnégyzet modellobjektumán keresztül a következő tulajdonságok érhetők el:

Model.FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait tartalmazó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor szerint)
Model.Label (karakterlánc)
a vezérlőelem felirata
Model.Printable (logikai érték)
a vezérlőelem nyomtatható
Model.State (rövid egész szám)
a jelölőnégyzet állapota (0: No, 1: Yes, 2: köztes állapot)
Model.Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel
Model.TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe
Model.HelpText (karakterlánc)
súgószöveg, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a vezérlőelem fölött tartják
Model.HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je

Szövegmezők

A szövegmezők segítségével a felhasználók számokat és szöveget írhatnak be. A szövegmezők alapját a com.sun.star.awt.UnoControlEdit. szolgáltatás képezi.

A szövegmezők egy vagy több sorból állhatnak, és tartalmuk szerkeszthető, illetve tiltható a szövegbevitel. A szövegmezők speciális pénznem vagy numerikus, illetve különleges feladatokra képernyőmezőként is használhatók. Mivel ezek a vezérlőelemek az UnoControlEdit szolgáltatáson alapulnak, programvezérelt kezelésük is ennek megfelelő.

A szövegmezők a következő tulajdonságokat tartalmazzák:

Text (karakterlánc)
az aktuális szöveg
SelectedText (karakterlánc)
a jelenleg kijelölt szöveg
Selection (struktúra)
a részletek csak olvasható kiemelése (struktúra a com.sun.star.awt.Selection szerint, a Min és a Max tulajdonság határozza meg az aktuális kiemelés kezdetét és végét)
MaxTextLen (rövid egész szám)
a mezőbe írható karakterek maximális száma
Editable (logikai érték)
a True érték engedélyezi a szövegbevitelt, a False érték tiltja azt (ez a tulajdonság csak az IsEditable tulajdonságon keresztül érhető el)
IsEditable (logikai érték)
a vezérlőelem tartalma módosítható, illetve csak olvasható

A kapcsolódó modellobjektumon keresztül a következő tulajdonságok érhetők el:

Model.Align (rövid egész)
a szöveg igazítása (0: balra igazított, 1: középre igazított, 2: jobbra igazított)
Model.BackgroundColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem hátterének színe
Model.Border (rövid egész)
a keret típusa (0: nincs keret, 1: térhatású keret, 2: egyszerű keret)
Model.EchoChar (karakterlánc)
a jelszómezőkben megjelenő karakter
Model.FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait tartalmazó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor szerint)
Model.HardLineBreaks (logikai érték)
az automatikus sortörések beszúrása a vezérlőelem szövegébe
Model.HScroll (logikai érték)
a szöveg vízszintes görgetősávval rendelkezik.
Model.MaxTextLen (rövid egész szám)
a szöveg maximális hossza, a 0 érték korlátlan szöveghosszt jelent
Model.MultiLine (logikai érték)
többsoros szöveg engedélyezése
Model.Printable (logikai érték)
a vezérlőelem nyomtatható
Model.ReadOnly (logikai érték)
a vezérlőelem tartalma csak olvasható
Model.Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel
Model.Text (karakterlánc)
a vezérlőelemhez tartozó szöveg
Model.TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe
Model.VScroll (logikai érték)
a szöveg függőleges görgetősávval rendelkezik.
Model.HelpText (karakterlánc)
súgószöveg, amely akkor jelenik meg, ha az egérmutatót a vezérlőelem fölött tartják
Model.HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je

Listák

A listákhoz (com.sun.star.awt.UnoControlListBox szolgáltatás) a következő tulajdonságok tartoznak:

ItemCount (rövid egész szám)
az elemek száma, csak olvasható
SelectedItem (karakterlánc)
a kijelölt bejegyzés szövege, csak olvasható
SelectedItems (karakterlánctömb)
a kijelölt bejegyzések tömbje, csak olvasható
SelectItemPos (rövid egész szám)
a jelenleg kijelölt bejegyzés sorszáma, csak olvasható
SelectedItemsPos (karakterlánctömb)
a kijelölt bejegyzések sorszámainak tömbje (a többszörös kijelölést engedélyező listáknál), csak olvasható
MultipleMode (logikai érték)
a True érték engedélyezi a többszörös kijelölést, a False érték tiltja azt (ez a tulajdonság csak az IsMultipleMode tulajdonságon keresztül érhető el)
IsMultipleMode (logikai érték)
több elem kijelölésének engedélyezése, csak olvasható

A listákkal a következő metódusok használhatók:

addItem (Item, Pos)
az Item paraméterben megadott karakterlánc beszúrása a Pos helyen a listába
addItems (ItemArray, Pos)
a karakterlánc ItemArray adatmezőjében megadott elemek beszúrása a listába a Pos helyen
removeItems (Pos, Count)
eltávolít Count elemet a Pos helyről.
selectItem (Item, SelectMode)
aktiválja vagy deaktiválja az Item paraméterben megadott elem kijelölését a SelectMode paraméterben megadott érték szerint
makeVisible (Pos)
végiglapozza a listát, hogy a Pos paraméterben megadott elem legyen látható.

A lista modellobjektumán keresztül a következő tulajdonságok érhetők el:

Model.BackgroundColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem hátterének színe
Model.Border (rövid egész)
a keret típusa (0: nincs keret, 1: térhatású keret, 2: egyszerű keret)
Model.FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait tartalmazó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor szerint)
Model.LineCount (rövid egész szám)
a vezérlőelem sorainak száma
Model.MultiSelection (logikai érték)
több elem kijelölésének engedélyezése.
Model.SelectedItems (karakterlánctömb)
a kijelölt elemek listája.
Model.StringItemList (karakterlánctömb)
az összes elem listája.
Model.Printable (logikai érték)
a vezérlőelem nyomtatható
Model.ReadOnly (logikai érték)
a vezérlőelem tartalma csak olvasható
Model.Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel
Model.TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe
Model.HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
Model.HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je
Documentation note.png A listaelemek kiegészítő numerikus értékkel való kiadására szolgáló VBA tulajdonságot (ItemData) az Apache OpenOffice Basic nem tartalmazza. Ha a természetes nyelvű szövegen kívül numerikus értéket is kezelnünk kell (például adatbázis-azonosítót), egy kiegészítő adatmezőt kell létrehoznunk, amely a listával párhuzamosan működik.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools