Részletes információk az űrlap-vezérlőelemekről

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Az űrlapokban elérhető vezérlőelemek hasonlóak a párbeszédablakokéihez. Ezek az egyszerű szövegmezőtől a listákon és kombinált listákon át egészen a különböző gombokig terjednek.

Az alábbiakban láthatunk egy listát az űrlap-vezérlőelemek legfontosabb tulajdonságairól. Minden tulajdonság a megfelelő modellobjektum része.

A normál vezérlőelemeken felül az űrlapokon elérhetők a tábla-vezérlőelemek is, így az adatbázistáblák használata is lehetővé válik. Erről bővebben az Adatbázisűrlapok című részben olvashatunk.

Gombok

Az űrlapgomb modellobjektuma a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

BackgroundColor (hosszú egész szám)
a háttérszín.
DefaultButton (logikai érték)
a gomb az alapértelmezett gomb. Ebben az esetben akkor is reagál az Enter billentyűre, ha nincs rajta fókusz.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem aktiválható.
Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel.
TabIndex (hosszú egész)
a Tab billentyűvel történő bejárási sorrendben elfoglalt hely.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
Tag (karakterlánc)
további információkat tartalmazó karakterlánc, amely menthető a gombban a programvezérelt eléréshez.
TargetURL (karakterlánc)
az URL típusú gombok cél-URL-je.
TargetFrame (karakterlánc)
az ablak (vagy keret) neve, amelyben a TargetURL célját meg kell nyitni a gomb aktiválásakor (az URL típusú gomboknál).
Label (karakterlánc)
a gomb címkéje.
TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe.
HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je.
ButtonType (enumeráció)
a gombhoz tartozó művelet (alapértelmezett érték a com.sun.star.form.FormButtonType állandócsoportból).

A ButtonType tulajdonsággal megadhatunk egy műveletet, amelyet a program automatikusan végrehajt, ha megnyomják a gombot. A hozzá tartozó com.sun.star.form.FormButtonType állandócsoport a következő értékeket tartalmazza:

PUSH
normál gomb.
SUBMIT
bevitel befejezése (főleg HTML-űrlapokon).
RESET
az űrlap összes értékét visszaállítja az eredeti értékükre.
URL
a TargetURL tulajdonságban megadott URL meghívása (a TargetFrame tulajdonságban megadott ablakban nyílik meg).

A párbeszédablakok OK és a Cancel gombtípusa nem támogatott az űrlapokban.

Választógombok

A következő tulajdonságokat a választógomb modellobjektumán keresztül lehet elérni:

Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem aktiválható.
Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel.
TabIndex (hosszú egész)
a Tab billentyűvel történő bejárási sorrendben elfoglalt hely.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
Tag (karakterlánc)
további információkat tartalmazó karakterlánc, amely menthető a gombban a programvezérelt eléréshez.
Label (karakterlánc)
a gomb felirata.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem kinyomtatható.
State (rövid egész)
ha értéke 1, akkor a választógomb aktiválva van, egyébként nem.
RefValue (karakterlánc)
karakterlánc további információk mentéséhez (például adatrekord-azonosítók kezeléséhez).
TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe.
HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je.

A választógombok csoportosításának módja különbözik a párbeszédablakoknál és az űrlapoknál. Míg a párbeszédablakokban egymás után megjelenő vezérlőelemek automatikusan egy csoportba tartoznak, addig az űrlapokban a csoportosítás a neveken alapul. A csoportosításhoz az összes választógombnak ugyanolyan nevűnek kell lennie a csoportban. Az Apache OpenOffice a csoportosított vezérlőelemeket egy tömbbé kombinálja, így az Apache OpenOffice Basic-program egyes választógombjai ugyanúgy elérhetők, mint azelőtt.

A következő példa bemutatja, hogyan határozható meg egy vezérlőelem-csoport modellje.

Dim Doc As Object   
Dim Forms As Object
Dim Form As Object
Dim Ctl As Object
Dim I as Integer
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Forms = Doc.Drawpage.Forms
 
For I = 0 To Forms.Count - 1
  Form = Forms.GetbyIndex(I)
  If Form.HasByName("SajátVálasztógombok") Then
    Ctl = Form. GetGroupbyName("SajátVálasztógombok")
    Exit Function
  End If
Next I

A példaprogram kódja egy vezérlőelem modelljét határozza meg. Egy ciklussal végignézi az aktuális szöveges dokumentum összes űrlapját, és a HasByName metódussal ellenőrzi, hogy az adott űrlap tartalmaz-e SajátVálasztógombok nevű elemet. Ha igen, akkor a modelltömböt a program a GetGroupByName metódussal éri el (az egyetlen modellnél használt GetByName metódus helyett).

Jelölőnégyzetek

Az űrlap-jelölőnégyzet modellobjektuma a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem aktiválható.
Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel.
TabIndex (hosszú egész)
a Tab billentyűvel történő bejárási sorrendben elfoglalt hely.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
Tag (karakterlánc)
további információkat tartalmazó karakterlánc, amely menthető a gombban a programvezérelt eléréshez.
Label (karakterlánc)
a gomb címkéje.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem kinyomtatható.
State (rövid egész)
ha értéke 1, akkor a választógomb aktiválva van, egyébként nem.
RefValue (karakterlánc)
karakterlánc további információk mentéséhez (például adatrekord-azonosítók kezeléséhez).
TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe.
HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je.

Szövegmezők

Az űrlap-szövegmezők modellobjektuma a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Align (rövid egész)
a szöveg igazítása (0: balra igazított, 1: középre igazított, 2: jobbra igazított)
BackgroundColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem hátterének színe.
Border (rövid egész)
a keret típusa (0: nincs keret, 1: térhatású keret, 2: egyszerű keret)
EchoChar (karakterlánc)
a jelszómezőben megjelenő karakter.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
HardLineBreaks (logikai érték)
a vezérlőelem automatikus sortöréseit a program beszúrja a vezérlőelem szövegébe.
HScroll (logikai érték)
a szöveg vízszintes görgetősávval rendelkezik.
MaxTextLen (rövid egész)
a szöveg maximális hossza. Ha 0 van megadva, a szöveg bármilyen hosszú lehet.
MultiLine (logikai érték)
többsoros szöveg engedélyezése.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem kinyomtatható.
ReadOnly (logikai érték)
a vezérlőelem tartalma csak olvasható.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem aktiválható.
Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel.
TabIndex (hosszú egész)
a Tab billentyűvel történő bejárási sorrendben elfoglalt hely.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
Text (karakterlánc)
a vezérlőelem szövege.
TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe.
VScroll (logikai érték)
a szöveg függőleges görgetősávval rendelkezik.
HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je.

Listák

Az űrlaplisták modellobjektuma a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

BackgroundColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem hátterének színe.
Border (rövid egész)
a keret típusa (0: nincs keret, 1: térhatású keret, 2: egyszerű keret).
FontDescriptor (struktúra)
a használni kívánt betűtípus adatait tartalmazó struktúra (a com.sun.star.awt.FontDescriptor struktúrának megfelelően).
LineCount (rövid egész)
a vezérlőelem sorainak száma.
MultiSelection (logikai érték)
több elem kijelölésének engedélyezése.
SelectedItems (karakterlánctömb)
a kijelölt elemek listája.
StringItemList (karakterlánctömb)
az összes elem listája.
ValueItemList (Variant-tömb)
az összes elem további információit tartalmazó lista (például adatrekord-azonosítók kezeléséhez).
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem kinyomtatható.
ReadOnly (logikai érték)
a vezérlőelem tartalma csak olvasható.
Enabled (logikai érték)
a vezérlőelem aktiválható.
Tabstop (logikai érték)
a vezérlőelem elérhető a Tab billentyűvel.
TabIndex (hosszú egész)
a Tab billentyűvel történő bejárási sorrendben elfoglalt hely.
FontName (karakterlánc)
a betűtípus neve.
FontHeight (egyszeres pontosságú érték)
a karaktermagasság pontban (pt) megadva.
Tag (karakterlánc)
további információkat tartalmazó karakterlánc, amely menthető a gombban a programvezérelt eléréshez.
TextColor (hosszú egész szám)
a vezérlőelem szövegének színe.
HelpText (karakterlánc)
automatikusan megjelenő súgószöveg, amely akkor látható, ha az egérmutató a vezérlőelem fölé kerül.
HelpURL (karakterlánc)
az adott vezérlőelem online súgójának URL-je.
Documentation note.png A ValueItemList tulajdonsággal (akárcsak a VBA-ban megtalálható ItemData tulajdonsággal) az egyes listaelemek további információit kezelhetjük.

Ezenfelül a lista nézetobjektumán keresztül a következő metódusok érhetők el:

addItem (Item, Pos)
az Item paraméterben megadott karakterláncot beszúrja a Pos helyen a listába.
addItems (ItemArray, Pos)
a karakterlánc ItemArray adatmezőjében megadott elemeket beszúrja a listába a Pos helyen.
removeItems (Pos, Count)
eltávolít Count elemet a Pos helyről.
selectItem (Item, SelectMode)
aktiválja vagy deaktiválja az Item paraméterben megadott elem kijelölését a SelectMode paraméterben megadott érték szerint.
makeVisible (Pos)
végiglapozza a listát, hogy a Pos paraméterben megadott elem legyen látható.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools