Állandók

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

Az állandók olyan értékek, amelyeket a program felhasznál, de nem módosít.

Állandók definiálása

In Az Apache OpenOffice Basic nyelvben a Const kulcsszóval deklarálható egy állandó.

Const A = 10

A deklarációban megadható az állandó típusa is:

Const B As Double = 10

Az állandók hatásköre

Az állandóknak ugyanaz a hatáskörük, mint a változóknak (lásd Változók hatásköre és élettartama), de a szintaxis kissé eltérő. A Const definíció a modul fejlécében az adott modul kódja számára elérhető. A definíció többi modul számára elérhetővé tételéhez hozzá kell adni a Public kulcsszót.

Public Const one As Integer = 1

Előre definiált állandók

Az OpenOffice.org Basic nyelvben néhány állandó előre definiálva van. A leghasznosabbak többek közt:

  • True (igaz) és False (hamis) a logikai értékadásokhoz
  • PI számértéke Double típusúként
Dim bHit as Boolean
bHit = True
 
Dim dArea as Double, dRadius as Double
' ... (dRadius – értékadás)
dArea = PI * dRadius * dRadius


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools