Diagramok használata munkafüzetekben

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


A munkafüzetbe ágyazott diagramok a munkafüzet diagramhoz hozzárendelt cellatartományának adatait jeleníthetik meg. Ilyenkor a munkafüzet adatainak bármilyen módosítása azonnal látható a hozzájuk tartozó diagramon. A következő példa bemutatja, hogyan hozható létre egy munkafüzet-dokumentumban levő, annak egy cellatartományához rendelt diagram.

Dim Doc As Object   
Dim Charts As Object
Dim Chart as Object
Dim Rect As New com.sun.star.awt.Rectangle
Dim RangeAddress(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
 
Doc = StarDesktop.CurrentComponent
Charts = Doc.Sheets(0).Charts
 
Rect.X = 8000
Rect.Y = 1000
Rect.Width = 10000
Rect.Height = 7000
RangeAddress(0).Sheet = 0
RangeAddress(0).StartColumn = 0  
RangeAddress(0).StartRow = 0
RangeAddress(0).EndColumn = 2
RangeAddress(0).EndRow = 12
 
Charts.addNewByName("MyChart", Rect, RangeAddress(), True, True)

Annak ellenére, hogy a példában használt kód bonyolultnak tűnhet, a fő lépéseket három sor végzi el. Az első fő sor létrehozza a Doc dokumentumváltozót, amely az aktuális munkafüzet-objektumra hivatkozik (a Doc = StarDesktop.CurrentComponent sor). A példában használt kód létrehoz egy listát, amely tartalmazza az első munkafüzet összes diagramját (a Charts = Doc.Sheets(0).Charts sor). Végül, az utolsó sorban, egy új diagramot ad hozzá a listához az addNewByName metódus használatával. Ez az új diagram megjelenik a felhasználónak. A RangeAddress változó határozza meg a diagramhoz csatolandó adattartományt, amelynek adatai a diagramon megjelennek. A Rect változó határozza meg a diagram helyét és méretét a munkafüzet-dokumentum első lapján belül.

Az előző példa egy sávdiagramot hoz létre. Ha más típusú diagramra van szükségünk, akkor sávdiagramot le kell cserélni:

Chart = Charts.getByName("MyChart").embeddedObject
Chart.Diagram = Chart.createInstance("com.sun.star.chart.LineDiagram")

Az első sor definiálja a diagramobjektumot. A második sor lecseréli az aktuális diagramot az új diagrammal – ebben a példában egy vonaldiagramra.

Documentation note.png A Microsoft Excelben meg van különböztetve a külön oldalként beszúrt diagram és a táblázatba beágyazott diagram. Ennek megfelelően kétféle hozzáférési mód áll rendelkezésre a diagramokhoz. Ilyen megkülönböztetés nincs az Apache OpenOffice Basicben, mert a diagramok mindig a táblázatba beágyazott objektumok az Apache OpenOffice Calc programban. A diagramokat az adott Sheet objektum Charts listájával lehet elérni.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools