Diagramok (grafikonok)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png
  • Diagramok (grafikonok)


Az Apache OpenOffice képes megjeleníteni az adatokat egy diagram formájában, amely grafikusan ábrázolja a számadatokat sávok, körök, vonalak és egyéb elemek formájában. Az adatok megjeleníthetők síkban és térben, valamint a diagramelemek megjelenítését egyenként be lehet állítani a rajzelemekhez hasonló módon.

A diagramok nem önálló objektumok az Apache OpenOffice programban, hanem egy meglévő dokumentumba beágyazott objektumok.

Egy diagram tartalmazhatja a saját adatait, vagy az őt tároló dokumentum adatait jelenítheti meg. Például a munkafüzetek diagramjai megjeleníthetnek cellatartományokból vett adatokat, és a szöveges dokumentumok diagramjai megjeleníthetik a szövegben levő táblázatok adatait.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools