Diagramtípusok

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png


Vonaldiagramok

A vonaldiagramok (com.sun.star.chart.LineDiagram) két X tengelyt, két Y tengelyt és egy Z tengelyt támogatnak. Megjeleníthetők síkbeli és térbeli (com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram szolgáltatás) diagramként is. A vonalak egymásra halmozhatók (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

A vonaldiagramok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

SymbolType (állandó)
az adatpontokat megjelenítő szimbólum (a com.sun.star.chart.ChartSymbolType tulajdonságnak megfelelő állandó).
SymbolSize (hosszú egész)
az adatpontokat megjelenítő szimbólum mérete századmilliméterben.
SymbolBitmapURL (karakterlánc)
az adatpontokat megjelenítő ábra fájlneve.
Lines (logikai érték)
az adatvonalak összekötése vonalakkal.
SplineType (hosszú egész szám)
spline-funkció a vonalak finomítására (0: nincs spline-funkció, 1: harmadfokú spline-ok, 2: B-spline-ok).
SplineOrder (hosszú egész érték)
a spline-ok polinomiális súlyozása (B-spline-oknál).
SplineResolution (hosszú egész)
a spline-számítás segédpontjainak száma.

Területdiagramok

A területdiagramok (com.sun.star.chart.AreaDiagram) két X tengelyt, két Y tengelyt és egy Z tengelyt támogatnak. Megjeleníthetők síkbeli és térbeli (com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram szolgáltatás) diagramként is. A területek egymásra halmozhatók (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

Sávdiagramok

A sávdiagramok (com.sun.star.chart.BarDiagram) két X tengelyt, két Y tengelyt és egy Z tengelyt támogatnak. Megjeleníthetők síkbeli és térbeli (com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram szolgáltatás) diagramként is. A sávok egymásra halmozhatók (com.sun.star.chart.StackableDiagram).

Ezek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

Vertical (logikai érték)
a sávokat függőlegesen jeleníti meg; egyébként vízszintesen jelennek meg.
Deep (logikai érték)
térhatású megjelenítésnél egymás mögé helyezi a sávokat, az egymás melletti megjelenítés helyett.
StackedBarsConnected (logikai érték)
a halmozott diagramokban vonalakkal köti össze az összetartozó sávokat (csak vízszintes diagramoknál érhető el).
NumberOfLines (hosszú egész érték)
a halmozott diagramokban sáv helyett vonalként megjelenítendő vonalak száma.
GroupBarsPerAxis (logikai érték)
a különböző tengelyekhez rögzített sávokat egymás mögött vagy egymás mellett jeleníti meg (az OpenOffice.org 2.4-ben jelent meg).

Kördiagramok

A kördiagramok (com.sun.star.chart.PieDiagram) nem tartalmaznak tengelyt, és nem is halmozhatók. Megjeleníthetők síkbeli és térbeli (com.sun.star.chart.Dim3Ddiagram szolgáltatás) diagramként is.

A kördiagramokhoz és fánkdiagramokhoz a Diagram objektumon keresztül a következő tulajdonságok érhetők el:

StartingAngle (hosszú egész szám)
az első szelet szöge fokban a kördiagramban (az OpenOffice.org 3.0-ban jelent meg).


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools