Boolean (logikai) változók

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png

A boolean (logikai) változók csak a két érték egyikét tartalmazhatják: True (igaz) és False (hamis). Az olyan bináris műveleteknél használatosak, ahol csak ez a két érték szerepelhet. A boolean (logikai) érték belsőleg egy kétbájtos értékként van mentve, ahol a 0 a False (hamis) értéknek és bármilyen más érték a True (igaz) értéknek felel meg. A boolean (logikai) változóknak nincs típusdeklarációs jelük. A deklaráció csak az As Boolean kiegészítéssel végezhető el.

Példa a boolean (logikai) változó deklarálására:

 Dim Valtozo As Boolean


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools