Bevezetés az Apache OpenOffice API használatába

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
Book.png
  • Bevezetés az API használatába


Az Apache OpenOffice objektumai és metódusai, például a bekezdések, a munkafüzetek és a betűk az Apache OpenOffice alkalmazásprogramozási felületen (API-n) keresztül érhetők el az Apache OpenOffice Basic nyelvben. Az API-n keresztül például dokumentumok hozhatók létre, nyithatók meg, módosíthatók és nyomtathatók. Az API nem csak az Apache OpenOffice Basic nyelvvel használható, hanem programozási nyelvekkel is, mint például a Java és a C++. Az API és a különféle programozási nyelvek között az Universal Network Objects (UNO, univerzális hálózati objektumok) teremti meg a kapcsolatot.

Ebben a fejezetben bemutatjuk az API-t. Erre az alapra építve a következő fejezetek bemutatják, hogy hogyan használható az API az Apache OpenOffice programozására.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools