مقدمه Writer

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


فصل ۱ از کتاب راهنمای Writer اپن‌آفیس ۳.۰

Writer چیست؟

ٌWriter واژه‌پرداز تشکیل‌دهنده اپن‌آفیس است. علاوه بر ویژگی‌های معمول یک واژه‌پرداز (همچون: وارسی املای کلمات، مترادف‌ها، خطوط پیوند‌دهنده، تصحیح خودکار، جستجو و جای‌گزینی، تولید خودکار جدول محتویات و نمایه‌ها، یکپارچی نامه و غیره) Writer ویژگی‌های مهم زیر را تهیه می‌کند:

  • قالب‌ها و سبک‌ها
  • روش‌های طرح‌واره صفحه، شامل: قاب‌ها، ستون‌ها و جداول
  • جای‌سازی یا پیوند گرافیک‌ها، صفحه‌گسترده‌ها و دیگر اشیاء
  • ابزار‌های تو‌کار ترسیم
  • سند اصلی، برای گروه‌بندی مجموعه‌ای از اسناد داخل سندی واحد
  • تغییر دادن پیگردی‌ها در طی باز‌نگری‌ها
  • یکپارچی پایگاه داده، شامل یک پایگاه داده کتاب‌شناسی
  • صادر کردن به فایل‌فرمت PDF شامل چوب‌لف‌ها (Bookmarks)
  • و بسیاری ویژگی‌های دیگر

سبک‌ها مرکز استفاده از Writer هستند. با استفاده از سبک‌ها شما می‌توانید به آسانی اسناد خود را بدون تناقض قالب بندی کنید و قالب بندی آن را با کم‌ترین زحمت تغییر بدهید. مجموعه‌ای از گزینه‌های قالب بندی، سبک نامیده می‌شوند. Writer انواع متعدد سبک را برای انواع مختلف عناصر تعیین می‌کند. عناصری همچون: نویسه ها، پاراگراف ها، صفحات، قاب ها و فهرست ها. اغلب اوقات شما در حال استفاده از سبک ها هستید چه بدانید و چه ندانید. استفاده از سبک ها با جزئیات بیشتری در فصل ۶ (تحت عنوان: مقدمه‌ای بر سبک ها) و فصل ۷ (تحت عنوان: کار با سبک ها) شرح داده شده‌اند.

ویژگی‌های دیگر Writer که در بالا فهرست شده‌اند در فصل های دیگر این راهنما با جزئیات شرح داده شده‌اند.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools