NL/Documentation/How Tos/Calc: functie Z.TOETS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Z.TOETS

Berekent het resultaat van een z-toets.

Syntaxis:

Z.TOETS(gegevens; μ σ)

gegevens is een bereik of matrix dat een willekeurige steekproef van een populatie bevat (van de populatie wordt aangenomen dat die een normale verdeling heeft).
μ is het (bekende) gemiddelde van de populatie.
σ is de (bekende) standaard afwijking van de populatie. Indien weggelaten wordt het aangenomen vanuit de gegevens van de steekproef door middel van STDEV(gegevens).
Z.TOETS berekent de z-statistiek:
Calc z formula.png
waar m het gemiddelde van de steekproef is en n het getal in de steekproef. Als het gemiddelde en de standaard afwijking van de populatie bekend zijn, vormt de z-statistiek een standaard normale verdeling - dat is, een normale verdeling met gemiddelde=0 en standaard afwijking=1.
Z.TOETS geeft de één-zijdige cumulatieve waarschijnlijkheid - het gebied onder de standaard normale curve aan de rechterkant van de z-waarde (hier blauw gekleurd):
Calc ztest graph2.png Calc ztest graph1.png

Voorbeeld:

Z.TOETS(A2:A20; 9; 2)

geeft het resultaat van een z-toets op een steekproef A2:A20 die is getrokken uit een populatie met een bekend gemiddelde van 9 en een bekende standaard afwijking van 2.

Problemen:

  • Excel heeft hiernaar gerefereerd als zowel één-staartige als een twee-staartige test. Geen van beide is correct - de test is één-zijdig zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld als z = -1,5 deel van de linker staart en alles van de rechter staart wordt opgenomen. Dit is een onconventionele meting, maar kan worden gebruikt.
  • Calc heeft onjuiste resultaten voor de versie met 3 parameters van deze functie geproduceerd. Zie Issue 90759 .
  • Net als met alle statistieken, is een goed begrip nodig voor betrouwbare resultaten.

Zie ook

Personal tools