NL/Documentation/How Tos/Calc: functie WEEKDAG

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


WEEKDAG

Geeft de dag van de week voor een opgegeven datum terug.

Syntaxis:

WEEKDAG(datum; type)

geeft de dag van de week terug waarop datum valt, als een getal.
het teruggegven getal is afhankelijk van het type, en wel als volgt:
dag van de week type=1 type=2 type=3
zondag 1 7 6
maandag 2 1 0
dinsdag 3 2 1
woensdag 4 3 2
donderdag 5 4 3
vrijdag 6 5 4
zaterdag 7 6 5
Als type wordt weggelaten, wordt aangenomen dat het 1 is.

Voorbeeld:

WEEKDAG("14-06-2008"; 1)

geeft 7 terug. 14jun08 valt op een zaterdag.

Zie ook

Personal tools