NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VERGELIJKEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VERGELIJKEN

Geeft de positie van een zoekitem terug in een enkele rij- of kolomtabel.

Syntaxis:

VERGELIJKEN(zoekitem; zoekgebied; overeenkomsttype)

zoekitem is de waarde die moet worden gevonden in het bereik van de enkele rij of enkele kolom zoekgebied.


Als overeenkomsttype 1 is of weggelaten, wordt van zoekgebied aangenomen dat het in oplopende volgorde is gesorteerd. VERGELIJKEN geeft dan de positie van de grootste waarde in zoekgebied terug die kleiner is dan of gelijk is aan zoekitem.
Als overeenkomsttype -1 is, wordt van zoekgebied aangenomen dat het in aflopende volgorde is gesorteerd. VERGELIJKEN geeft dan de positie van de kleinste waarde in zoekgebied terug die groter is dan of gelijk is aan zoekitem.
Als overeenkomsttype 0 is, geeft VERGELIJKEN de positie van de eerste exacte overeenkomst terug. zoekgebied hoeft niet gesorteerd te zijn. In dat geval kan zoekitem een reguliere expressie bevatten die zal worden geïnterpreteerd als reguliere expressies zijn geselecteerd in het dialoogvenster Extra - Opties - OpenOffice.org Calc - Berekenen.
Als de zoekactie faalt, geeft VERGELIJKEN de fout #N/B terug.

Voorbeeld:

VERGELIJKEN(5; B1:B4; 1)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 3, 4, 8 en 9 bevatten, geeft 2 terug. De tweede waarde in B1:B4 is 4, wat de grootste waarde is die kleiner is dan of gelijk is aan 5.

VERGELIJKEN(5; B1:B4; -1)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 9, 8, 4 en 3 bevatten, geeft 2 terug. De tweede waarde in B1:B4 is 8, wat de kleinste waarde is die groter is dan of gelijk is aan 5.

VERGELIJKEN(5; B1:B4; 0)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 4, 7, 5 en 2 bevatten, geeft 3 terug, omdat de waarde 5 het derde item in B1:B4 is.

VERGELIJKEN("r.d"; B1:B4; 0)

waar de cellen B1, B2, B3 en B4 blauw, rood, groen en paars bevatten, geeft 2 (als reguliere expressies zijn ingeschakeld). De reguliere expressie "r.d" komt overeen met rood.

Problemen:

  • In uitgaven vóór 3.0 kon VERGELIJKEN geen matrix als tweede parameter accepteren, zoals vereist door de aanstaande internationale standaard ODFF (Issue 8947 ). Bijvoorbeeld: VERGELIJKEN(2;{1;2;3};0) geeft Fout:504 terug. Deze vorm wordt ondersteund door OpenOffice.org Calc versies 3.0 en later, hetgeen het juiste resultaat teruggeeft: 2.

Zie ook

Personal tools