NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VAST

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VAST

Geeft een getal als tekst met een opgegeven opmaak terug.

Syntaxis:

VAST(getal; decimale plaatsen; weggelatenscheidingsteken)

geeft tekst terug die getal vertegenwoordigt met decimale plaatsen achter de komma. Als weggelatenscheidingsteken (optioneel) WAAR is wordt het scheidingsteken voor duizendtallen weggelaten. Bij afwezigheid van weggelatenscheidingsteken wordt het scheidingsteken voor duizendtallen wel opgenomen.
Het gebruikte teken voor het scheidingsteken voor duizentallen is afhankelijk van uw lokale instellingen; zie Extra - Opties - Taalinstellingen - Talen.

Voorbeeld:

VAST(1234567,89; 3)

geeft 1.234.567,890 als tekst terug, indien uw locale de punt als het scheidingsteken voor duizendtallen gebruikt.

VAST(1234567,89; 3; WAAR)

geeft 1234567,890 als tekst terug.

Zie ook:

TEKST BEDRAG

Tekstfuncties

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Problemen:

  • Omdat het afhankelijk is van lokale instellingen dient VAST te worden beschouwd als niet overdraagbaar.
  • De parameter weggelatenscheidingsteken verschijnt in de formulebalk als een getal in plaats van als WAAR of ONWAAR. Dit heeft verder geen effect op deze functie.
Personal tools