NL/Documentation/How Tos/Calc: functie VARA

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


VARA

Geeft de steekproef variantie terug (staat tekst en logische waarden toe).

Syntaxis:

VARA(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Logische waarden en tekst mogen ook worden opgenomen.
VARA geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 een steekproef van de gehele populatie zijn.
Logische waarden worden beschouwd als 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR).
Tekstwaarden worden altijd als nul beschouwd.
Met N waarden in de steekproef, is de formule voor de berekening:
Calc sample var formula.png

Voorbeeld:

VARA(2; 6; 4)

geeft 4 terug.

VARA(B1:B3)

waar de cellen B1, B2 en B3 rood, WAAR en 2 bevatten geeft 1 terug, de variantie van 0, 1 en 2.

Problemen:

  • Calc evalueert tekstwaarden altijd als 0. De aanstaande internationale standaard ODFF staat optioneel toe dat numerieke tekst wordt geconverteerd naar de getalsvorm. Portabiliteit tussen werkbladen die zich aan ODFF conformeren, kan daarom een probleem zijn.
  • Tekst die is opgegeven als parameter faalt: VARA("rood";1;2) geeft Fout:504 terug (issue 87855, doel OOo3.0).

Zie ook

Personal tools