NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TEKST

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


TEKST

Converteert een getal overeenkomstig een opgegeven opmaak naar tekst.

Syntaxis:

TEKST(getal; opmaak)

geeft getalterug, geconverteerd naar tekst, overeenkomstig de opmaakcode die wordt gespecificeerd door opmaak.
Voorbeelden van opmaakcodes kunnen worden gevonden in het dialoogvenster Opmaak - Cellen..., in het vak Opmaakcode. Dit is afhankelijk van uw locale.
Deze functie dient daarom te worden beschouwd als niet overdraagbaar.

Voorbeeld:

TEKST(12,34567;"###,##")

geeft de tekst 12,35 terug, indien in uw locale ###,## een opmaakcode is die betekent "maximaal drie gehele getallen en maximaal twee plaatsen achter de komma".

Zie ook:

T, WAARDE, N

Tekstfuncties

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools