NL/Documentation/How Tos/Calc: functie TEKEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


TEKEN

Geeft één enkel tekstteken terug, na opgave van een tekencode.

Syntaxis:

TEKEN(getal)

getal is de tekencode, in het bereik 1-255.
TEKEN gebruikt de tekencodes van uw systeem (bijvoorbeeld iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) om te bepalen welk teken teruggegven moet worden. Codes die groter zijn dan 127 zouden niet doorgegeven kunnen worden.

Voorbeeld:

TEKEN(72)

geeft H terug, dat de tekencode 72 vertegenwoordigt.
Documentation note.png De internationale standaard ODFF zal de meer veelzijdige functies UNICODE en UNICHAR introduceren, die zullen worden geïmplementeerd in Calc.

Zie ook

Functies - alfabetisch gesorteerd, Functies - gesorteerd per categorie

Personal tools