NL/Documentation/How Tos/Calc: functie T.TOETS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


T.TOETS

Geeft het resultaat van een Studenten t-toets terug.

Syntaxis:

T.TOETS(gegevens1; gegevens2; modus; type)

gegevens1 en gegevens2 zijn bereiken of matrices (mogelijk van verschillende grootte) die getallen bevatten, waarop de t-toets wordt uitgevoerd.
modus is
1 voor een één-staartige t-toets
2 voor een twee-staartige t-toets.
type is
1 voor gepaarde steekproeven
2 voor twee steekproeven met gelijke variantie
3 voor twee steekproeven met ongelijke variantie.
Gevorderd onderwerp:
De parameters gegevens1 en gegevens2 worden altijd geëvalueerd als matrixformules.

Voorbeeld:

T.TOETS(A2:A20; B2:20; 2; 3)

geeft het resultaat van een twee-staartige Studenten t-toets voor twee steekproeven met ongelijke variantie, met behulp van de gegevens in A2:A20 en B2:20.

Zie ook

Personal tools