NL/Documentation/How Tos/Calc: functie SYD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


SYD

Geeft de afschrijving terug voor activa voor een opgegeven jaar met behulp van de "Sum-of-years'-getallen methode (Jaarwegingsmethode).

Syntaxis:

SYD(originelekosten; restwaarde; levensduur; jaar)

originelekosten: de initiële kosten van de activa.
restwaarde: is de waarde aan het einde van de afschrijving (soms de restwaarde van de activa genoemd).
levensduur: het aantal jaren waarover de activa wordt afgeschreven.
jaar: het jaartal waarvoor de afschrijving wordt berekend.
To calculate depreciation, SYD telt de nummers van de jaren bij elkaar op gedurende de levensduur van de activa; de nummers van de jaren, achterwaarts vermeld en gedeeld door die som, geven het deel van het totale waardeverlies om de afschrijving voor dat jaar te bepalen, om de afschrijving te berekenen.
Bijvoorbeeld met een 4-jaarlijkse afschrijving, waar de activa 5000 in waarde verliest: de som van de nummers van de jaren is 1 + 2 + 3 + 4 = 10, en de afschrijving voor elk jaar (in volgorde) is 4/10den, 3/10den, 2/10den dan 1/10de van 5000.
De formule voor een jaarlijkse afschrijving is
(originelekosten - restwaarde)*(levensduur+1 - jaar)*2 / [(levensduur+1)*levensduur]

Voorbeeld:

SYD(10000; 2000; 4; 1)

geeft 3200 in valutaeenheden terug, wat de afschrijving in het eerste jaar is voor een activa dat 10000 kost en wordt afgeschreven tot 2000 over 4 jaar. Het totale waardeverlies is 8000; 3200 is 4/10den hiervan.

Zie ook

Personal tools