NL/Documentation/How Tos/Calc: functie STDEV

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


STDEV

Geeft de steekproef standaard afwijking van de argumenten terug.

Syntaxis:

STDEV(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten.
STDEV geeft de standaard afwijking terug waar getal1 tot en met getal30 een steekproef van de gehele populatie zijn. Met N waarden in de steekproef, is de formule voor de berekening:
Calc sample stddev formula.png.

Voorbeeld:

STDEV(2; 6; 4)

geeft 2 terug.

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools