Functie SAMENG.RENTE

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, searchSAMENG.RENTE

Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

SAMENG.RENTE(uitgifte; eerste_rente; afrekeningsdatum; rente; par; frequentie; basis)

uitgifte: de uitgiftedatum van het waardepapier.
eerste_rente: de eerste rentedatum van het waardepapier.
afrekeningsdatum: de datum waarop de tot dan toe vergaarde rente moet worden berekend.
rente: de jaarlijkse nominale rentekoers (coupon rentekoers)
par: de vastgestelde waarde voor het waardepapier.
frequentie: het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).
basis: wordt gekozen uit een lijst met opties en geeft aan hoe het jaar moet worden berekend. Wordt standaard 1 indien weggelaten.
0 - US-methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
1 - Exacte aantal dagen in maanden, exacte aantal dagen in het jaar
2 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 360 dagen
3 - Exacte aantal dagen in maanden, jaar heeft 365 dagen
4 - Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen

Voorbeeld:

SAMENG.RENTE("28-02-2001"; "31-08-2001"; "01-05-2001"; 0,1; 1000; 2; 0)

geeft bij benadering 16,94444 terug.

Zie ook

Personal tools