NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ROMEINS

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ROMEINS

geeft een Romeins getal terug (bijv. XIV), na opgave van een getal.

Syntaxis:

ROMEINS(getal; modus)

getal is een getal in het bereik 1-3999 dat moet worden geconverteerd naar een Romeins nummer.
modus (optioneel, in het bereik 0-4) geeft de mate van simplificatie aan. Hoe hoger de waarde, hoe groter de simplificatie van het Romeinse nummer.

Voorbeeld:

ROMEINS(999)

geeft CMXCIX terug.

ROMEINS(999; 0)

geeft CMXCIX terug.

ROMEINS(999; 1)

geeft LMVLIV terug.

ROMEINS(999; 2)

geeft XMIX terug.

ROMEINS(999; 3)

geeft VMIV terug.

ROMEINS(999; 4)

geeft IM terug.

Problemen:

Deze functie verschijnt momenteel in de categorie Tekst van de Functie-assistent


Zie ook

Personal tools