NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PRODUCT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PRODUCT

Vermenigvuldigt alle getallen die als argumenten zijn gegeven en geeft het product.

Syntaxis:

PRODUCT(getal1; getal2; … getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken/matrices van getallen waarvan het product moet worden berekend.
PRODUCT geeft terug getal1 * getal2 * getal3 * ........
PRODUCT negeert alle tekst of lege cellen binnen een bereik of matrix.

Voorbeeld:

PRODUCT(2; 3; 4)

geeft 24 terug (2 * 3 * 4).

PRODUCT(A1:A2)

waar A1 en A2 3 en 5 bevatten, geeft 15 terug (3 * 5).

Problemen:

  • In Excel negeert PRODUCT logische waarden (dat betekent: het behandelt ze als 1). In Calc is WAAR 1 en ONWAAR is 0.

Zie ook

Personal tools