NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PERMUTATIES

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PERMUTATIES

Geeft het aantal geordende verwisselingen voor een bepaald aantal objecten.

Syntaxis:

PERMUTATIES(n; k)

waarbij n en k gehele getallen zijn.
PERMUTATIES geeft het aantal geordende manieren terug waarop k objecten kunnen worden gekozen uit een verzameling van n objecten, waarbij een object slechts één maal kan worden gekozen. In een verzameling met bijvoorbeeld 3 objecten A, B, C, kunnen we er 2 op de volgende manieren kiezen: AB, AC, BA, BC, CA en CB.
PERMUTATIES berekent:
Calc permut formula.png

Voorbeeld:

PERMUTATIES(3; 2)

geeft 6 terug, zoals in het voorbeeld hierboven.

Problemen:

  • De internationale standaard ODFF verwacht dat n en k gehele getallen zijn. Zowel Calc als Excel breken een parameter, die niet een geheel getal is, af.

Zie ook

Personal tools