NL/Documentation/How Tos/Calc: functie PERCENTIEL

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


PERCENTIEL

Geeft een gespecificeerd percentiel uit een lijst van getallen terug.

Syntaxis:

PERCENTIEL(getallenlijst; deel)

PERCENTIEL geeft de waarde terug waaronder deel van de getallen in de getallenlijst liggen. deel moet tussen 0 en 1 (inclusief) liggen; getallenlijst is een bereik of matrix van getallen, niet noodzakelijkerwijze in volgorde.
PERCENTIEL wijst intern een rang toe aan elk getal in getallenlijst, waar 0 de rang is van het laagste getal, 1 het volgende laagste enzovoort. De rang r van de waarde die gevonden moet worden is deel * (N-1), waar N het aantal getallen in getallenlijst is. Als r een geheel getal is wordt de overeenkomende waarde uit getallenlijst teruggegeven; anders wordt de waarde proportioneel berekend tussen de waarden met rang |r| en |r|+1 (zie de voorbeelden).
Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn bij het bepalen van een score waaronder een bepaald percentage van alle scores voor een test liggen. Het is van beperkt nut met een kleine lijst van getallen.
PERCENTIEL geeft de maximum-, mediaan- en minimumwaarde wanneer deel respectievelijk 1, 0,5 en 0 is.


Voorbeeld:

PERCENTIEL(A2:A99; 0,6)

waar de cellen A2:A99 scores bevatten van een test, geeft de score terug waaronder 60% van de scores liggen.

De volgende twee voorbeelden illustreren de berekening, maar zijn niet bedoeld om enige praktische toepassing weer te geven:

PERCENTIEL({3; 4; 9; 11; 12}; 0,5)

geeft 9 terug, de mediaanwaarde van de lijst.

PERCENTIEL({9; 3; 7; 8}; 0,25)

geeft 6 terug. Er staan 4 getallen in de lijst. De rang van de te vinden waarde is 0,25 * (4-1) = 0,75. Het laagste getal 3 krijgt de rang 0 toegewezen; het volgende hogere getal 7 krijgt de rang 1 toegewezen. De waarde met rang 0,75 ligt proportioneel tussen 3 en 7, en wordt berekend als 3 + (7-3)*0,75 = 6.

Problemen:

  • Ondanks zijn naam, vereist PERCENTIEL een fractie, geen percentage.

Zie ook

Personal tools