NL/Documentation/How Tos/Calc: functie NORM.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


NORM.VERD

Berekent waarden voor een normale verdeling.

Syntaxis:

NORM.VERD(x; μ; σ; modus)

De normale verdeling is een veel voorkomende familie van doorgaande kansverdelingen, met de parameters μ (gemiddelde) en σ (standaard afwijking).
Als modus 0 is, berekent NORM.VERD de kansdichtheidsfunctie van de normale verdeling:
Calc normdist0 equation.png
Als modus 1 is, berekent NORM.VERD de cumulatieve verdelingsfunctie van de normale verdeling:
Calc normdist1 equation.png

Voorbeeld:

NORM.VERD(70; 63; 5; 0)

geeft bij benadering 0,03 terug.

NORM.VERD(70; 63; 5; 1)

geeft bij benadering 0,92 terug.

Zie ook

Personal tools