NL/Documentation/How Tos/Calc: functie MAANDEN

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


MAANDEN

Geeft het aantal maanden tussen twee datums terug.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

MAANDEN(startdatum; einddatum; modus)

als modus 0 is, geeft MAANDEN het aantal gehele maanden terug tussen startdatum en einddatum, van dag van de maand tot en met dag van de maand (zie voorbeelden).
als modus 1 is, identificeert MAANDEN de maanden waarin startdatum en einddatum liggen en geeft het verschil tussen die maanden terug. Met andere woorden: het geeft MAAND(einddatum) - MAAND(startdatum) + 12 * (JAAR(einddatum) - JAAR(startdatum)) terug.
Indien startdatum na einddatum ligt zal het resultaat negatief zijn.

Voorbeeld:

MAANDEN("03-04-2010"; "17-06-2011"; 0)

geeft 14 terug, het aantal maanden tussen 3 april 2010 en 17 juni 2011.

MAANDEN("31-03-2010"; "30-04-2010"; 0)

geeft 0 terug. 31 maart tot en met 30 april wordt niet beschouwd als een gehele maand, zelfs hoewel zij beide de laatste dag van de hun maand zijn.

MAANDEN("31-03-2010"; "30-06-2010"; 0)

geeft 2 terug. Zelfs hoewel beide datums de laatste dagen van hun maanden zijn, wordt de laatste maand niet geteld, omdat het aantal dagen minder is dan 31.

MAANDEN("03-04-2010"; "17-06-2011"; 1)

geeft 14 terug, het aantal maanden tussen april 2010 en juni 2011.

MAANDEN("31-03-2010"; "01-04-2010"; 1)

geeft 1 terug. Hoewel beide datums slechts één dag van elkaar liggen, liggen zij in verschillende maanden.

Problemen:

  • Deze functie is niet beschikbaar in Excel.

Zie ook

Personal tools