NL/Documentation/How Tos/Calc: functie LOG.NORM.VERD

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


LOG.NORM.VERD

Berekent waarden voor de cumulatieve verdelingsfunctie van een lognormale verdeling.

Syntaxis:

LOG.NORM.VERD(x; μ; σ;)

Een variabele is lognormaal verdeeld als zijn natuurlijk logaritme normaal is verdeeld. Parameters voor de verdeling zijn μ (gemiddelde) en σ (standaard afwijking).
LOG.NORM.VERD berekent de cumulatieve dichtheidsfunctie voor een lognormale verdeling.
LOG.NORM.VERD(x; μ; σ;) is equivalent aan NORM.VERD((LN(x)-μ)/σ; 0; 1; 1); wat ook berekend kan worden uit
0.5 * FOUT.COMPLEMENT((-LN(x)+μ)/(σ*WORTEL(2)))
De functie FOUT.COMPLEMENT behoort tot de categorie Add-in.

Voorbeeld:

LOG.NORM.VERD(1; 0; 1)

geeft 0,5 terug.

Problemen:

  • In de internationale standaard ODFF heeft deze functie een extra parameter, die ook de berekening van de kansdichtheidsfunctie mogelijk maakt.

Zie ook

Personal tools