NL/Documentation/How Tos/Calc: functie ISSCHRIKKELJAAR

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


ISSCHRIKKELJAAR

Test of een datum in een schrikkeljaar ligt.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

ISSCHRIKKELJAAR(datum)

Geeft 1 terug als datum in een schrikkeljaar ligt en anders 0.

Voorbeeld:

ISSCHRIKKELJAAR("24-05-2012")

geeft 1 terug; 2012 is een schrikkeljaar.

Problemen:

  • Deze functie is niet beschikbaar in Excel.
  • Probeer =MAAND(DATUM(JAAR(datum);2;29))=2 als u compatibiliteit met Excel nodig hebt.

Zie ook

Personal tools