NL/Documentation/How Tos/Calc: functie HEX.N.OCT

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


HEX.N.OCT

Converteert een hexadecimaal getal naar een getal uit het achttallig stelsel.

Deze functie is alleen beschikbaar als de Analysis AddIn is geïnstalleerd.

Syntaxis:

HEX.N.OCT(hexadecimaal_getal; aantalcijfers)

geeft tekst terug die een octaal getal vertegenwoordigt, na opgeven van hexadecimaal_getal, wat tekst of een getal mag zijn (waarvan wordt aangenomen dat het hexadecimaal is, hoewel het dat niet is).
Het teruggegeven octale getal mag maximaal tien cijfers hebben in 2-complement representatie; positieve getallen zijn 0 tot en met 3777777777 octaal en negatieve getallen 7777777777 tot en met 4000000000 (een bereik van -229 tot en met 229-1 decimaal).
hexadecimaal_getal moet daarom ook in dat bereik liggen, en wordt opgegeven in 2-complement vorm met maximaal tien cijfers.
aantalcijfers is een optioneel getal dat het aantal terug te geven cijfers specificeert.

Voorbeeld:

HEX2OCT("1D")

geeft 35 terug als tekst.

HEX.N.OCT(10)

geeft 20 terug als tekst. Het getal 10 wordt gelezen als hexadecimaal.

HEX.N.OCT("1D"; 3)

geeft 035 terug als tekst. HEX.N.OCT voegt een voorloopnul toe om 3 cijfers te maken.

HEX.N.OCT("FFFFFFFFFE")

geeft 7777777776 as text terug als tekst (2-complement representatie van decimaal -2).

Zie ook

Personal tools