NL/Documentation/How Tos/Calc: functie HARM.GEM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


HARM.GEM

Geeft het harmonisch gemiddelde van de argumenten terug..

Syntaxis:

HARM.GEM(getal1; getal2; ... getal30)

getal1 tot en met getal30 zijn maximaal 30 getallen of bereiken die getallen bevatten. Getallen mogen geen nul zijn.
Het harmonisch gemiddelde van a1, a2, ... an wordt gedefinieerd als
Calc harmean formula.png.

Voorbeeld:

HARM.GEM(2; 4; 4)

geeft 3 terug, berekend als 3/(1/2 + 1/4 + 1/4).

Problemen:

  • Calc neemt aan dat logische waarden 1 (WAAR) en 0 (ONWAAR) zijn. Excel negeert logische waarden.

Zie ook

Personal tools